Journal of Vibroengineering - Articles in Press

Articles in press are accepted, peer reviewed articles that are not yet assigned to volumes/issues, but are citable using DOI

Dinh Duy Le, Huu Nhan Tran PDF
Chunxue Xie, Zhixiang Liu, Miao Xie PDF
Zhuan You PDF
Chong Li, Pengfei Zhang, Yue Li, Jingyue Zhang PDF
Wen Zhang, Chun Li PDF
Petr Moshkov PDF
Lei Lou, Xiao Wang, Wanrong Wu, Weiye Qin PDF
Zhangping You, Wenhui Zhang, Jinmiao Shen, Yangfan Ye, Xiaoping Ye, Shuhua Zhou PDF
Jing Tang, Jiaxun Cao, Minghu Wu, Lun Zhao, Fan Zhang PDF
Miaoxia Xie, Feilong Yao, Ling Li, Yueming Li PDF
Weiwei Ge, Weili Sun PDF
Shuaishuai Ge, Yufan Yang, Zhigang Zhang, Yaoze Yang, Ruizhi Shu PDF
Yingjie Liu, Dawei Cui, Wen Peng PDF
Zaihua Lu, Yun Ma, Dandan Chen PDF
Chuanjin Huang, Haijun Song PDF
Yingjie Liu, Dawei Cui, Wen Peng PDF
Yue Zuo, Bo Zhang, Wei Yang PDF
Huilong Li, Changfeng Yan, Junbao Yang, Jiadong Meng, Lixiao Wu PDF
Guangbin Wang, Tengqiang Wang, Jinhua Chen, Shubiao Zhao PDF
Na Wang, Xuemin Chang, Fanna Kong, Yongkang Shen PDF
Erxu Wang, Lu Liu, Haitao Jia, Jiangtao Wang, Yaohua Xu, Xin Xie PDF
Lijie Jiang, Hongchao Wang, Wenliao Du PDF
Simon Ka’ka, Daniel Kambuno, Abram Tangkemanda PDF
Dongmei You, Feng Gao, Hangchen Lin, Hangling Chen PDF
Yanfang Han, Baozhu Li, Yingkun Huang, Liang Li PDF
Pengyuan Qiu, Ning Zhao, Yanjun Peng, Yanhu Lin PDF
Hui Song, Jitao Chen, Haiyan Song PDF
Qiang Wang, Zhikai Xing, Yongbao Liu, Mo Li PDF
Chunjiang He, Chao Lin PDF
Zhi Yong Tian, Yong Qiang Zhao, Zhe Hui Li, Shi Liu, Da Hai Wang PDF
Nan Jiang, Yongsheng Jia, Yingkang Yao, Jinshan Sun, Zhongwei Cai, Yuqi Zhang, Tingyao Wu PDF
Dávid Sipos, Marcell Ferenc Treszkai, Dániel Feszty PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica