Journal of Vibroengineering - Articles in Press

Articles in press are accepted, peer reviewed articles that are not yet assigned to volumes/issues, but are citable using DOI

Yuxin Yang, Peng Liu, Haojie Li, He Zhang PDF
Mingquan Qiu, Zebo Zhao PDF
Hongxi Li, Chusheng Liu, Enhui Zhou, Ling Shen PDF
Yingjie Liu, Dawei Cui PDF
Yongmei Wang, Jingyu Song, Zugen Yan, Xigui Wang, Chen Li PDF
Jinjin Ge, Ying Xu PDF
Xiaochan Liu, Yunxiao Wang, Xiuli Zhang, Hui Tian, Fan Yu PDF
Junjian Hou, Li Zeng, Dengfeng Zhao, Yudong Zhong PDF
Xiaoyun Gong, Zeheng Zhi, Chao Li, Wenliao Du, Tao Wang PDF
Zhaojun Li, Guangzheng Zhang, Fuxiu Liu, Jiaquan Chen PDF
Zhonghu Gao, Weigang Sun PDF
Hanjun Jiang, Fuhao Liu PDF
Jingtao Lei, Ziheng Chen, Zili Xu PDF
Sridhar N Shastry, Subrahmanya S Swamy PDF
Zhiyong Yang, Long Wang, Fangtao Liu, Zijian Li PDF
Qihang Chen, Juwei Zhang, Bing Li PDF
Youming Wang, Zhao Xiao, Gongqing Cao PDF
Xiaozhen Li, Kuo Su, Tongjie Li, Liyong Zhang PDF
Xu Zhang, Zhaoming Su, Wei Li, Xuejuan Niu, Zituo Wang PDF
Teng Xu, Yi-Ting Wu, Chun-Ying Lee PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica