Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 37

51st International Conference on Vibroengineering, Dublin, Ireland, May 7-8, 2021

May 7, 2021, Pages (1-92), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
M. Devesh, R. Manigandan, Saayan Banerjee, Lenin Babu Mailan
p. 1-6
PDF
Modal analysis and applications
Oleksii Lanets, Oleksandr Kachur, Vitaliy Korendiy, Petro Dmyterko, Sergij Nikipchuk, Iryna Derevenko
p. 7-12
PDF
Neelam Choudhary, Elena Strelnikova
p. 13-18
PDF
Vibration in transportation engineering
Huan Yuan, Ruijun Zhu, Junwei Huang, Junjie Li, Chao Zou
p. 19-23
PDF
Jipeng Xie, Guolai Yang, Zhendong Zhao, Jianhua Ni
p. 24-29
PDF
Baoyou Wu, Tianyu Liu, Yongfei Ai, Qingjie Liu, Lizhong Song
p. 30-35
PDF
Fernando Malvezzi, Renato Maia Matarazzo Orsino, Konstantinos Dimitriou Stavropoulos
p. 36-41
PDF
Flow induced structural vibrations
Alexander G. Kuzmin
p. 42-46
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Boya Peng, Wei Zhang, Xiangyu Lin, Hao Qiu
p. 47-53
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Ligui Xiong, Xingni Peng
p. 54-59
PDF
John Kennedy, Simone Garruccio, Kai Cussen
p. 60-65
PDF
Daniel Deery, John Kennedy
p. 66-71
PDF
Materials and measurements in engineering
He Yuanjun, Dong Yinfeng, Guo Feiyu, Li Yutong
p. 72-77
PDF
Mathematical models in engineering
Xingbin Chen, Xinhe Min, Nini Li, Wei Cao, Shunren Xiao, Guanting Du, Peng Zhang
p. 78-85
PDF
Dynamics of Smart and functionally graded materials
Xin Wang, Changxiao Zhao, Chong Ji, Xinghua Li, Mingshou Zhong, Huayuan Ma, Yun Gu
p. 86-92
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica