Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 39

53rd International Conference on Vibroengineering, Colombo, Sri Lanka and Udaipur, India, December 2, 2021

December 2, 2021, Pages (1-175), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Ashutosh Kumar, Prabhakar Sathujoda, Vinayak Ranjan
p. 1-10
PDF
George Korendyasev, Mikhail Asaturov
p. 11-16
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Guangbin Wang, Jinhua Chen, Zhixian Zhong, Shangjun Hu
p. 17-23
PDF
Xiaosheng Zeng, Pian Hu, Xiang Yu, Taotao Zhou, Jiangyuan Liu
p. 24-29
PDF
Boris Gordeev, Sergey Okhulkov, Alexander Osmekhin, Artem Ermolaev, Evgeniy Chernov
p. 30-35
PDF
Mohd Atif Jamil, Md Asif Ali Khan, Sidra Khanam
p. 36-42
PDF
Vinit Goel, Naveen Kumar
p. 43-47
PDF
Vibration generation and control
Hailong Zou, Zhiyin Tang, Huijie Shen
p. 48-51
PDF
Darui Lin, Guolai Yang
p. 52-57
PDF
Modal analysis and applications
Dayong Jiang, Peiran Li, Bin Qiu, Jingchang Chen
p. 58-62
PDF
Vibration in transportation engineering
Wenlin Wang, Rongyong Li, Shan Zhu, Yongming Wu
p. 63-68
PDF
Xiaoping Gong, Yangjia She, Tingting Zheng, Peiran Li, Jingchang Chen
p. 69-75
PDF
Flow induced structural vibrations
Si Qin, Dongdi Liu, Kangjia Du, Xiaojun Zhou
p. 76-81
PDF
Si Qin, Xiaojun Zhou
p. 82-87
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Yanyi Xu, Jianqiao Xu
p. 88-93
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Zhiyin Tang, Hailong Zou, Huijie Shen, Shasha Wu
p. 94-100
PDF
Tuo Yang, Jingcheng Wang, Shihui Xiong, Xiaogang Li, Yuquan Wen
p. 101-107
PDF
Christopher Langrand, Antoine Albert, Maxime Masset
p. 108-113
PDF
Materials and measurements in engineering
Chundong Xu, Liangquan Wang
p. 114-120
PDF
Zhuwen Ma, Bixia Jiang, Qinghua Yuan, Lin Cao, Lan Liu, Junling Tian, Zhenrui Huang, Zhaohui Zong, Zhidan Lin, Peng Zhang, Jun Wang
p. 121-126
PDF
Mathematical models in engineering
Liangquan Wang, Deren Kong
p. 127-132
PDF
Fangyu Zhang, Changxiao Zhao, Weitao Feng, Chong Ji, Sunlang Lin, Xin Wang
p. 133-138
PDF
Fei Sun, Haolong Zheng, Changjun Li
p. 139-145
PDF
Dongdi Liu, Kangjia Du, Si Qin, Xiaojun Zhou
p. 146-151
PDF
Xintao Zhou, Xiayi Liu, Longlong Li
p. 152-156
PDF
Andrey Daryenkov, Boris Gordeev, Sergey Okhulkov, Artem Ermolaev, Evgeniy Chernov
p. 157-163
PDF
Vitaliy Korendiy, Volodymyr Gursky, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gurey, Oleksandr Havrylchenko, Oleh Kotsiumbas
p. 164-169
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Kangjia Du, Si Qin, Dongdi Liu, Xiaojun Zhou
p. 170-175
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica