Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 42

56th International Conference on Vibroengineering, Zittau, Germany, May 16, 2022

May 16, 2022, Pages (1-131), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Nikolay Yaroshevich, Volodymyr Gursky, Vitalii Puts, Olha Yaroshevych, Viktor Martyniuk
p. 1-6
PDF
Vitaliy Korendiy, Igor Kuzio, Serhij Nikipchuk, Oleh Kotsiumbas, Petro Dmyterko
p. 7-13
PDF
Ming Tian, Chaobo Xiong, Wei Chen, You Zhou, Bin Liu
p. 14-20
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhigang Ruan, Zuguang Ying
p. 21-26
PDF
Mehran Khan, Swarup Mahato, Darius Eidukynas, Tomas Vaitkunas
p. 27-32
PDF
Vibration control, generation and harvesting
Hanping Qiu, Yaoqi Feng, Chuang Liu, Xinming Li, Shichao Fan, Shaogang Li, Tong Sun
p. 33-38
PDF
Narveen Kumar, Neelam Choudhary
p. 39-44
PDF
Seismic engineering and applications
Yunchuan Xue, Guodong Sun, Xiaoguang Jin
p. 45-51
PDF
Modal analysis and applications
Min Duan, Nengwu Liao, Liangliang Zhang, Xiaoming Hu
p. 52-56
PDF
Vibration in transportation engineering
Tingting Zheng, Yaochen Zheng, Xiaoping Gong, Peiran Li, Yangjia She
p. 57-63
PDF
Jingchang Chen, Ximin Yang, Tao Zhao, Peiran Li
p. 64-69
PDF
Flow induced structural vibrations
Qingping Wang, Haifeng Zhao, Fei Wang
p. 70-75
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Xuemin Yuan, Zhonglei Zhao
p. 76-81
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Thomas Windisch, Eric Hensel, Welf-Guntram Drossel
p. 82-88
PDF
Materials and measurements in engineering
Yan Zhao, Yanyan Xie, Xiaoyan Bai, Yan Gao, Mengqiao Hu
p. 89-94
PDF
Mei Song, Chongshang Zhang, Haichen Mi, Ke Wang, Shuai Wang
p. 95-101
PDF
Min Duan, Liangliang Zhang, Lili Li, Fujia Wei, Xing An
p. 102-105
PDF
Liwei Sun, Shukun Wang, Haokun Wang, Weihong Zhao, Junye Li, Liguang Dong
p. 106-111
PDF
Yu Zhang, Jian Zheng, Xiao Zhang, Yahao Liu, Guibo Yu, Yunfei Jia
p. 112-117
PDF
Botao Hu, Xiaobo Sun, Linan Cheng, Fanchen Deng
p. 118-124
PDF
Mathematical models in engineering
Wang Ping
p. 125-131
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica