Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 40

54th International Conference on Vibroengineering, Shanghai, China, February 5, 2022

February 5, 2022, Pages (1-139), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Hongxi Li, Enhui Zhou, Ling Shen, Zixin Yin, Zhang Bo
p. 1-6
PDF
Wende Jin, Jingkai Nie, Yu Han, Chao Fan, Qiang He, Yi Tian
p. 7-13
PDF
Vitaliy Korendiy, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gursky, Volodymyr Gurey, Nadiia Maherus, Oleh Kotsiumbas, Oleksandr Havrylchenko
p. 14-19
PDF
Vibration generation and control
Zhiwei Huang, Qingsheng Li, Weicai Peng, Xiang Zhu
p. 20-25
PDF
Seismic engineering and applications
Chenglong Jiang, Chengshun Xu, Kamran Iqbal
p. 26-31
PDF
Modal analysis and applications
Jiayu Cao, Hongliang Yu, Jin Yan, Jianbin Liao
p. 32-37
PDF
Flow induced structural vibrations
Junyan Ding, Cuixiang Jiang
p. 38-43
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Piotr Kowalski, Jacek Zając
p. 44-49
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Anjie Peng, Yaxin Chen, Rui Guan, Zheng Wei
p. 50-56
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yaochen Zheng, Ruijiao Cai, Zhaoxiang Deng, Peiran Li
p. 57-63
PDF
Xiaoping Gong, Peiran Li, Tiequan Xia, Yangjia She, Jingchang Chen, Tingting Zheng
p. 64-69
PDF
Yucheng Ni, Xinrui Tu, Tian Qiu
p. 70-76
PDF
Chao Fan, Jingkai Nie, Yi Tian, Yuhui Ma, Qiang He, Yu Han
p. 77-82
PDF
Materials and measurements in engineering
Shengcai Li
p. 83-88
PDF
Lang Xu, Zhihua Shao, Yichun Peng, Qiangzhou Rong, Xueguang Qiao
p. 89-94
PDF
Meilin Lu, Lanrong Liu, Chao Fan, Bin Wang
p. 95-99
PDF
Zhihong Du, Runxiu Yang, Mian Wu
p. 100-106
PDF
Mathematical models in engineering
Sunlang Lin, Changxiao Zhao, Fangyu Zhang, Chong Ji, Leiyao Zhang, Mingshou Zhong
p. 107-112
PDF
Mingjie Li, Xiaoming Lv, Youbang Wu
p. 113-119
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
S. Fernando, M. Perera
p. 120-125
PDF
Jian Han, Haitao Song, Tao Peng
p. 126-131
PDF
Dynamics of Smart and functionally graded materials
Xiaoqian Wang, Junlin Yang, Donglai Li, Hui Ye, Chen Ling, Jingbo Li, Haibo Jin
p. 132-138
PDF
Mohd Atif Jamil, Md Asif Ali Khan, Sidra Khanam
p. 139-139
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica