Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 3

May 15, 2018, Pages (1274-1565), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Buhui Li, Dachang Zhang, Pingzhou Cao, Bing Zhang
p. 1274-1287
PDF
Amit Sharma, Ashish Kumar Sharma, Vijay Kumar
p. 1288-1298
PDF
Krzysztof Sokół
p. 1299-1310
PDF
Chao Fu, Xingmin Ren, Yongfeng Yang
p. 1311-1321
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Nader Sawalhi
p. 1322-1339
PDF
Liying Jiang, Jianguo Cui, Jinglin Wang
p. 1340-1354
PDF
Yong Lv, Yi Zhang, Cancan Yi, Han Xiao, Zhang Dang
p. 1355-1369
PDF
Yongqi Chen, Yang Chen, Qinge Dai
p. 1370-1381
PDF
Shahriar Shahbazpanahi
p. 1382-1391
PDF
Xiangang Su, Hong Lu, Xinbao Zhang, Wei Fan, Yongquan Zhang
p. 1392-1408
PDF
Qing Li, Steven Y. Liang
p. 1409-1425
PDF
Meijiao Qu, Guo Chen, Kaiyong Zhang
p. 1426-1442
PDF
Yahui Cui, Longlong Li, Runlin Chen, Xiaolin Liu, Yawei Cao
p. 1443-1458
PDF
Mobarak Hossain, Helen Wu
p. 1459-1469
PDF
Seismic engineering and applications
A. Shishegaran, A. Amiri, M. A. Jafari
p. 1470-1487
PDF
Yao Liang Zhu, Jin Yu, Jian Feng Zhou, Bing Xiong Tu, Yan Yan Cai
p. 1488-1500
PDF
Vibration in transportation engineering
Aynalem Mekonnen, Abraham Teklebrhan
p. 1501-1510
PDF
Flow induced structural vibrations
Jianping Zhang, Zhen Gong, Xing Zhang, Liang Guo, Danmei Hu
p. 1511-1521
PDF
Oscillations in biomedical engineering
A. Hernández-Vicente, A. Santos-Lozano, R. Bailón, C. Mayolas-Pi, P. J. Marín, N. Garatachea
p. 1522-1529
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Lei Zhang, Changzheng Chen, Jie Liu, Siyu Zhao
p. 1530-1543
PDF
Oscillations in electrical engineering
Ranjith Kumar Kalilasam, Venkatesan Mani
p. 1544-1553
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Jan Petřík, Robert Fiedler, Petr Lepšík
p. 1554-1563
PDF
Jing Liu, Xiangyang Li, Weipeng Zhang
p. 1564-1564
PDF
Prashanth Ragam, D. S. Nimaje
p. 1565-1565
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica