Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 8

December 31, 2018, Pages (2784-3053), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Chaogan Gao, Chuwei Zhou
p. 2784-2795
PDF
Qingliang Zeng, Kao Jiang, Kuidong Gao, Lirong Wan
p. 2796-2809
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ping Xia, Hua Xu, Mohan Lei, Zaichao Ma
p. 2810-2824
PDF
Hongchao Wang, Fang Hao
p. 2825-2838
PDF
Weiwei Qian, Shunming Li, Jinrui Wang, Zenghui An, Xingxing Jiang
p. 2839-2854
PDF
Amit Umbrajkaar, Arunagiri Krishnamoorthy
p. 2855-2865
PDF
Qinge Dai, Yongqi Chen, Yang Chen
p. 2866-2877
PDF
D. Belmiloud, T. Benkedjouh, M. Lachi, A. Laggoun, J. P. Dron
p. 2878-2891
PDF
Danchen Zhu, Yongxiang Zhang, Qunwei Zhu
p. 2892-2907
PDF
Vibration generation and control
Fangwu Ma, Jiawei Wang, Yang Wang, Longfan Yang
p. 2908-2924
PDF
Noureddine Chikh, Salah Aguib, Toufik Djedid, Abdelkader Nour, Imad Tawfiq
p. 2925-2938
PDF
Fulin Wang, Uichi Nishizawa, Hideki Tanaka, Shigeki Toyama
p. 2939-2950
PDF
Modal analysis and applications
Leixin Li, Luyun Chen, Hong Yi
p. 2951-2965
PDF
Zheng Li, Qiushuo Chen, Peng Guo, Qunjing Wang
p. 2966-2977
PDF
Vibration in transportation engineering
Andrzej Buchacz, Andrzej Baier, Marek Płaczek, Krzysztof Herbuś, Piotr Ociepka, Michał Majzner
p. 2978-2997
PDF
Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Piotr Deuszkiewicz, Iveta Vaskova
p. 2998-3008
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Peicheng Shi, Peilei Shi, Gaofa Nie, Ye Tang, Daoyuan Pan
p. 3009-3025
PDF
Nanshan Wang, Heng Liu, Yi Liu, Zhidong Xu
p. 3026-3039
PDF
Oscillations in electrical engineering
G. Arthy, C. N. Marimuthu
p. 3040-3053
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica