Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 7

November 15, 2019, Pages (1772-2024), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yong Ding, Lingxia Han, Jiuang You
p. 1772-1794
PDF
Jimin Wu, Xiaoqiang Yan
p. 1795-1809
PDF
Velumani V, Manieniyan V, Sivaprakasam S
p. 1810-1818
PDF
Changliang Tang, Bokang Su, Xiaobo Liu
p. 1819-1835
PDF
Chaobo Li, Jingjun Lou
p. 1836-1844
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Xiaojun Song, Hongwei Sun, Liwei Zhan
p. 1845-1858
PDF
Ping Ma, Hongli Zhang, Wenhui Fan, Cong Wang
p. 1859-1874
PDF
Pingping Ma, Jingyu Zhai, Hao Zhang, Qingkai Han
p. 1875-1887
PDF
Jingbo Duan, Wenjie Wang, Weiyong Zhou
p. 1888-1903
PDF
Hongbin Tang, Zichao Wang, You Wu
p. 1904-1916
PDF
Pawel Mikolajczak
p. 1917-1927
PDF
Seismic engineering and applications
Nassim Zerrouni, Salah Aguib, Ali Grine, Noureddine Chikh
p. 1928-1944
PDF
Nonlinearity and numerical simulation applications in geotechnical engineering
Kang Zhao, Xiang Yu, Shuijie Gu, Yajing Yan, Yong-jun Zhang, Tianyuan Suo, Jiaolong Hao
p. 1945-1960
PDF
Liangrong Yuan, Menglan Song
p. 1961-1970
PDF
Vibration in transportation engineering
Sen Zhang, Jian Zhang
p. 1971-1982
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Tian Feng, Shuying Yang, Feng Han
p. 1983-1999
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Fan Yang, Matti Pietola, Bin Deng
p. 2000-2007
PDF
Wenyong Guo, Jianggui Han, Hongyu Zhang
p. 2008-2024
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica