Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 4

Special Issue on Nonlinearity and Numerical Simulation Applications in Geotechnical Engineering

June 30, 2019, Pages (816-1240), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Bingxiang Yuan, Yixian Wang, Hang Lin, Chunshun Zhang
p. 816-818
PDF
Diyuan Li, Jing Sun, Quanqi Zhu, Xiangyun Xu, Jian Jiao
p. 819-832
PDF
Lei Xia, Yawu Zeng
p. 833-847
PDF
Yong Feng, Ziran Yuan
p. 848-863
PDF
Zhu Wang, Ping Cao, Yu Chen
p. 864-875
PDF
Fengqiang Gong, Tiancheng Wang, Shanyong Wang
p. 876-887
PDF
Nan Jiang, Tan Gao, Chuanbo Zhou, Xuedong Luo
p. 888-900
PDF
Yanhui Cheng, Weijun Yang, Dongliang He
p. 901-910
PDF
Bernard Xavier Tchomeni, Alfayo Alugongo
p. 911-926
PDF
Ping Cao, Liwen He, Guodong Tang
p. 927-939
PDF
Ping Cao, Huijuan Deng, Yu Chen, Ning Fu
p. 940-951
PDF
Aynalem Mekonnen
p. 952-961
PDF
Jianbing Lv, Yimin Wu, Xulong Li, Fei Wang, Zhengming Zou, Yingmei Yin
p. 962-973
PDF
Yanlin Zhao, Qiang Liu, Liming Tang, Senlin Xie
p. 974-987
PDF
Xiang Sen Ouyang, Xiao Yong Luo, Jun Wang
p. 988-997
PDF
Ping Zou, Ximo Zhao, Zhonghua Meng, Aibing Li, Zhengyu Liu, Wanjie Hu
p. 998-1014
PDF
Feifei Wang, Qingyang Ren, Ping Zou, Jiayong Niu, Zhonghua Meng, Aibing Li, Zhengyu Liu, Wanjie Hu, Zeng Ma
p. 1015-1029
PDF
Shuang Liu, Zhaoming Yao, Yujiao Shang
p. 1030-1044
PDF
Yong Feng, Jie Liu
p. 1045-1057
PDF
Wenxiang Zheng, Huiqiang Duan
p. 1058-1068
PDF
Hongfei Gu, Qingfeng Li, Yuejin Peng, Qiyun Huang, Jianan Yang
p. 1069-1078
PDF
Zhijun Xu, Jun Liu, Fang Yuan
p. 1079-1091
PDF
Su Li, Ping Cao, Xinguang Xiong
p. 1092-1106
PDF
Guangjing Sun, Tao Feng, Jinhai Liu
p. 1107-1115
PDF
Xue-feng Peng, Ya-lin Zhu, Kun Tan, Chi Ma
p. 1116-1126
PDF
Chao Yuan, Weijun Wang, Lei Fan
p. 1127-1138
PDF
Gaosheng Han, Mei Li, Wanquan Mei
p. 1139-1146
PDF
Zhigang Yuan, Yaohua Shao, Donghai Xie, Fei Huang
p. 1147-1162
PDF
Pu Yuan, Ying Xu
p. 1163-1174
PDF
Yan Li, Wenbao Shi, Zhiqiang Yin, Jucai Chang, Jugen Fu
p. 1175-1187
PDF
Chan Liu, Hui Yang, Xueliang Jiang, Hongtao Shi
p. 1188-1200
PDF
Bin Chen, Daijie Chao, Wenjuan Wu, Jieming Hu
p. 1201-1214
PDF
Yongjian Liu, Qiyang Luo, Xin Yang, Bingxiang Yuan, Lan Luo, Mingyang Lai
p. 1215-1226
PDF
Zhao Kang, Wang Qing, Li Qiang, Yan Yajing, Yu Xiang, Wang Junqiang, Cao Shuai
p. 1227-1239
PDF
Yang Yang, Yao Gang, Fujia Wei, Weihe Qin
p. 1240-1240
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica