Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 2

March 31, 2019, Pages (286-537), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yong Yang, Xianguang Li, Zheng Zou, Lingwan Zeng, Li Wang
p. 286-300
PDF
Zi Liang Liu, Qin Zhang, Yan Bo Cao, Qi Xu, Hong Liang Yao, Bang Chun Wen
p. 301-317
PDF
Łukasz Breńkacz, Grzegorz Żywica, Małgorzata Bogulicz
p. 318-330
PDF
Jianwei Huang, Pengfei Deng, He Li, Bangchun Wen
p. 331-347
PDF
Jian Wang, Yuhan Jiang, Huiyi Ouyang, Tianheng Jiang, Minge Song, Xiang Zhang
p. 348-359
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhenyu Gu, Xuelian Zhu, Yuan Zeng, Tiedong Ma
p. 360-369
PDF
Hongchun Sun, Liang Fang, Feng Zhao
p. 370-383
PDF
Vibration generation and control
Ping Wang, Fan Yang, Mingyuan Gao, Yuan Wang
p. 384-395
PDF
H. M. Abdelhafez
p. 396-408
PDF
Kaihua Lu, Lidong He, Wei Yan
p. 409-419
PDF
Modal analysis and applications
Yue Yin, Shuai Wang, Zheli Fang
p. 420-430
PDF
Shuangshuang Zhong, Shenbo Yu
p. 431-449
PDF
Vibration in transportation engineering
Haiqing Li, Youqun Zhao, Fen Lin, Han Xu
p. 450-471
PDF
Yu Chen, Guolai Yang, Quanzhao Sun
p. 472-482
PDF
Flow induced structural vibrations
Fengfeng Shi, Zhiyu Wang, Jianping Zhang, Zhen Gong, Liang Guo
p. 483-497
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 498-506
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Suresh Balasubramaniam, Saravanakumar Gunasekaran, Sampathkumar Ramasamy, Sathish Kumar Shanmugam
p. 507-525
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Józef Pyra, Maciej Kłaczyński
p. 526-537
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica