Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 5

August 15, 2018, Pages (1919-2236), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
M. Danial A. Hasan, Z. A. B. Ahmad, M. Salman Leong, L. M. Hee
p. 1919-1936
PDF
G. H. Jin, H. Y. Yang, R. P. Zhu
p. 1937-1954
PDF
Yuan Chen, Ru Peng Zhu, Ye Ping Xiong, Guang Hu Jin
p. 1955-1965
PDF
Chunling Zhong, Xiaohui Cong, Yunlong Zhang, Jing Wang
p. 1966-1981
PDF
Huagang Lin, Dengqing Cao
p. 1982-2000
PDF
A. Leonid Igumnov, S. Vladimir Metrikin, K. Aleksandr Lyubimov, F. Viktor Ovchinnikov, V. Aleksandra Grezina
p. 2001-2011
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhenyong Lu, Xiaodong Wang, Lei Hou, Yushu Chen, Hongliang Li
p. 2012-2026
PDF
Chenglong Ge, Yuanchang Zhu, Yanqiang Di, Zhihua Dong
p. 2027-2044
PDF
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei, Xiangyu Jia, Jiajia Han
p. 2045-2059
PDF
Feng Ding, Shuai Han
p. 2060-2072
PDF
Y. M. Xu, K. Q. Ding, M. S. Cao, E. Manoach
p. 2073-2084
PDF
Vibration generation and control
Fei Lin, Jinbao Chen, Chuanzhi Chen, Meng Chen, Zirui Dong, Jinhua Zhou
p. 2085-2098
PDF
Seismic engineering and applications
Hamid Mortezaie, Freydoon Rezaie
p. 2099-2110
PDF
Qiao Zhen Li, Yang Liu, Li Xin Wei, Min Luo
p. 2111-2127
PDF
Modal analysis and applications
A. F. Ahmed Algarray, Hua Jun
p. 2128-2136
PDF
Sri Harikrishna Pillutla, Sudheer Gopinathan, Vasudeva Rao Yerikalapudy
p. 2137-2150
PDF
Abdellatif Selmi, Awni Bisharat
p. 2151-2164
PDF
Vibration in transportation engineering
Sofia W. Alisjahbana, Irene Alisjahabana, Shota Kiryu, Buntara S. Gan
p. 2165-2174
PDF
Flow induced structural vibrations
Li Xu, Shuo Wu, Yuan Chai
p. 2175-2187
PDF
Sen Li, Xinyan Li, Zunce Wang, Yan Xu, Yuejuan Yan
p. 2188-2196
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Xiang Yu, Kai Chai, Yongbao Liu, Shuyong Liu
p. 2197-2211
PDF
Oscillations in electrical engineering
Gaohua Liao, Xin Lai
p. 2212-2224
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Kun Qian, Jintian Wang, Yang Gao, Qiang Sun, Jie Liang
p. 2225-2236
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica