Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 8

December 31, 2017, Pages (5657-6521), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Atul, Vinayak Ranjan, Nand Kishore Singh
p. 5657-5667
PDF
Chiyu Hao, Guangbin Feng, Huagang Sun, Haiping Li
p. 5668-5678
PDF
Chongyi Gao, Guojun Du, Rui Li, Xiaoqiang Guo
p. 5679-5690
PDF
Lubomír Drápal, Pavel Novotný
p. 5691-5701
PDF
Xiaorui Fu, Lizhong Xu
p. 5702-5718
PDF
Zhenqian Wang, Chusheng Liu, Jida Wu, Haishen Jiang, Baocheng Song, Yuemin Zhao
p. 5719-5734
PDF
Qiong Wu, Hanjun Gao, Yidu Zhang, Long Chen
p. 5735-5745
PDF
Meijiao Qu, Guo Chen, Junfei Tai
p. 5746-5757
PDF
Lev I. Mogilevich, Victor S. Popov, Dmitry V. Kondratov, Lev N. Rabinskiy
p. 5758-5766
PDF
Chuanhai Chen, Zhaojun Yang, Jialong He, Hailong Tian, Shizheng Li, Dongliang Wang
p. 5767-5779
PDF
En Wei Chen, Jun Wang, Kai Zhong, Yimin Lu, Haozheng Wei
p. 5780-5795
PDF
Yang Liu, Ju Qian Zhang, Qiang Ma, Cheng Dong Liu, Bang Chun Wen
p. 5796-5809
PDF
Long Qing Zou, Gui Juan Chen, Qian Zou, Hai Yang Zhao
p. 5810-5824
PDF
Artem Gerasimenko, Mikhail Guskov, Alexander Gouskov, Philippe Lorong, Alexander Shokhin
p. 5825-5841
PDF
Congfang Hu, Cheng’gong Shen, Ruitao Peng, Rui Chen
p. 5842-5857
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Junfa Leng, Shuangxi Jing, Chenxu Luo, Zhiyang Wang
p. 5858-5873
PDF
Hai Xu, Ling Li Cui, De Guang Shang, Yong Gang Xu
p. 5874-5891
PDF
Sarken D. Kapayeva, Marek J. Bergander, Anatoli Vakhguelt, Serik I. Khairaliyev
p. 5892-5907
PDF
Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Lei Sun
p. 5908-5919
PDF
Dong Liu, Hongtao Zeng, Zhihuai Xiao, Lihong Peng, O. P. Malik
p. 5920-5931
PDF
Peiming Shi, Kai Liang, Dongying Han, Ying Zhang
p. 5932-5946
PDF
Hongtao Xue, Man Wang, Zhongxing Li, Peng Chen
p. 5947-5959
PDF
Xin Lu, Junhong Zhang, Liang Ma, Jiewei Lin, Jun Wang, Jie Wang, Huwei Dai
p. 5960-5977
PDF
Weibo Yang, Shenfang Yuan, Jian Chen
p. 5978-5991
PDF
Hongchao Wang, Fang Hao
p. 5992-6006
PDF
Yan Liu, Jindong Wang, Ying Li, Haiyang Zhao, Shuxin Chen
p. 6007-6020
PDF
Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Shixiong Xia, Gongbo Zhou
p. 6021-6035
PDF
Vibration generation and control
Humin Lei, Tao Liu, Deng Li, Jikun Ye
p. 6036-6048
PDF
Bian Gong, Xuexun Guo, Lin Xu, Zhigang Fang
p. 6049-6064
PDF
Jin Qiu Zhang, Jun Yao, Ming Mei Zhao, Xin Li
p. 6065-6078
PDF
Zhaolun Liu, Jiahao Jiang, Peng Li, Guixiang Pan, Bin Liu
p. 6079-6093
PDF
Lihua Yang, Kai Su, Shuyong Liu, Haiping Wu, Haifeng Li
p. 6094-6104
PDF
Shuai Wang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoxiang Liu
p. 6105-6121
PDF
Tieshu Fan, Sina Hamzehlouia, Kamran Behdinan
p. 6122-6134
PDF
Seismic engineering and applications
Ying Chen, Jian Huang, Wenxue Zhang, Yunkai Li
p. 6135-6151
PDF
Wen Xie, Limin Sun
p. 6152-6169
PDF
Alireza Faroughi, Mahmood Hosseini
p. 6170-6182
PDF
Qingwen Li, Lu Chen, Lan Qiao
p. 6183-6197
PDF
Changhui Gao, Qinyong Ma
p. 6198-6207
PDF
Ju Oh, Jin Ho Kim, Seung Chul Han
p. 6208-6221
PDF
Qiyun Qiao, Haipeng Wu, Wanlin Cao, Xiangyu Li, Weibiao Yang
p. 6222-6241
PDF
Jian Guo Wang, Yu Tao Pang, Wan Cheng Yuan
p. 6242-6251
PDF
Modal analysis and applications
Chi Ma, Lulu Zhang, Congwang Bao, Yuqiang Jiang, Xingming Xiao
p. 6252-6261
PDF
Tianshu Zhang, Cheng Wang, Yiwen Zhang
p. 6262-6276
PDF
Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chencheng Yu, Quanzhao Sun
p. 6277-6287
PDF
Dyi Cheng Chen, Ming Fei Chen, Jing Hao Kang, Chia Chun Lai
p. 6288-6300
PDF
Vibration in transportation engineering
Yue Li, Qian Li, Qiqi Wu
p. 6301-6312
PDF
Di Tan, Yanshou Wu, Fan Song
p. 6313-6327
PDF
Hong Wu, Zhi-jian Zhou
p. 6328-6345
PDF
Junqi Xu, Chen Chen, Dinggang Gao, Shihui Luo, Qingquan Qian
p. 6346-6362
PDF
Flow induced structural vibrations
Yunlong Tang, Shipeng Li
p. 6363-6373
PDF
Jian Qing Chen, Ke Chen, Xian Ming Chen
p. 6374-6389
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Yu Wang, Hong Mei Xue
p. 6390-6402
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Shenghong Li, Kangkang Wang
p. 6403-6412
PDF
Oscillations in electrical engineering
Vladimir I. Erofeev, Anna V. Leontyeva, Igor S. Pavlov
p. 6413-6422
PDF
Kumar Anubhav Tiwari, Armantas Ostreika, Jurate Platuziene
p. 6423-6432
PDF
Sathish Kumar Shanmugam, Arumugam Senthilkumar
p. 6433-6454
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yue Wang, Bi Feng Song, Wen Ping Song, Juan Ren
p. 6455-6470
PDF
Jia Wei Tan, Bin Bai, Xiang Yu Xu, Xiao Lei Yang
p. 6471-6484
PDF
Jie Li, Wei Xing Liu, Yu Zhu Zhang, Ling Zhang, Shan Shan Li
p. 6485-6501
PDF
Ye-gang Chen, Xiang-hong Wang, Yao-ming Zhou
p. 6502-6518
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica