Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 3

May 15, 2017, Pages (1465-2294), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Changcheng Deng, Deqiang Mu, Yuan An, Yong Yan, Zongxuan Li
p. 1465-1478
PDF
Huiduan Zhang, Hongliang Zhou
p. 1479-1493
PDF
Hiroyuki Yaguchi, Shun Sakuma
p. 1494-1508
PDF
Liuyuan Su, Zhuo Meng, Yujing Zhang, Yize Sun
p. 1509-1523
PDF
Fei Wang, Gui-Huo Luo, Xi-Guan Yang, Hai-Tao Cui
p. 1524-1545
PDF
Xiaojun Xia, Zhongming Xu, Zhifei Zhang, Yansong He
p. 1546-1556
PDF
Yang Zhang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoyu Wang
p. 1557-1568
PDF
Xiaochan Liu, Yong Zang, Zhiying Gao, Lingqiang Zeng
p. 1569-1584
PDF
Xin Liao, Jianrun Zhang, Xiyan Xu, Cheng Zhang
p. 1585-1596
PDF
Tiejun Tao, Shuai Huang, Liansheng Liu
p. 1597-1612
PDF
Lin Li, Luyang Tan, Kong Lin, Dong Wang
p. 1613-1623
PDF
P. Wang, Y. F. Wang, M. Y. Gao, Y. Wang
p. 1624-1640
PDF
He Ye Xiao, Zhi Jun Zhao, Bai Bing Chen, Hui Ping Zhang
p. 1641-1652
PDF
Linjing Xiao, Sen Zhang
p. 1653-1664
PDF
Ruohong Zhao, An Xu, Weixing Sun, Xiaohua Lan
p. 1665-1679
PDF
Kai Cui, Ting-ting Zhao, Hong-ye Gou
p. 1680-1696
PDF
Min Wu, Shengbo Yang, Wen Bao, Jinfu Yang
p. 1697-1708
PDF
K. Ragulskis, A. Bubulis, D. Mažeika, R. Kandrotaitė-Janutienė, L. Ragulskis, A. Bartkus
p. 1709-1717
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Juan Xu, Jianjun Zhang, Chunyu Sun, Jianghui Dong
p. 1718-1731
PDF
Wang Kai, Zhang Zixu, Jiang Linglin, Liu Houlin, Li Yu
p. 1732-1744
PDF
Xuejun Chen, Yongming Yang, Ning Yang
p. 1745-1758
PDF
Aijun Hu, Ling Xiang, Nan Gao
p. 1759-1770
PDF
Xinya Chen, Zhen Chen
p. 1771-1781
PDF
Zhixing Li, Boqiang Shi
p. 1782-1792
PDF
Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Jie Zhou
p. 1793-1808
PDF
Hongchao Wang, Liwei Li, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 1809-1822
PDF
X. G. Xu, H. X. Liu, S. L. Wang, Z. Y. Fan, L. J. Yang, S. T. Liu
p. 1823-1832
PDF
Maciej Zawisza
p. 1833-1844
PDF
M. S. Cao, X. Zhu, W. Xu, X. M. Li, H. Xu, E. Manoach
p. 1845-1853
PDF
Vibration generation and control
Xinbao Zhang, Xingchen Gu
p. 1854-1866
PDF
Sulan Li, Hong Bao, Congsi Wang
p. 1867-1881
PDF
Shuaishuai Ge, Datong Qin, Minghui Hu, Yonggang Liu
p. 1882-1900
PDF
Masoud Zabihi Samani, Mohammad Ghanooni-Bagha
p. 1901-1914
PDF
Jun Liu, Haili Liao, Mingshui Li, Hanyu Mei
p. 1915-1929
PDF
Ramutis Bansevičius, Sigita Navickaitė, Vytautas Jūrėnas, Dalius Mažeika, Aušra Žvironienė
p. 1930-1936
PDF
Seismic engineering and applications
Xinrong Liu, Yongquan Liu, Yuming Lu, Xingwang Li, Peng Li
p. 1937-1961
PDF
Da Hai Zhao, Yong Liu, Hong Nan Li
p. 1962-1979
PDF
Xiaokun Chen, Haitao Li, Qiuhong Wang, Yutao Zhang, Yongfei Jin
p. 1980-2002
PDF
Qian Zhang, Ergang Xiong, Xingwen Liang, Xiaoyu Miao
p. 2003-2018
PDF
Kangning Dang, Yunhe Liu, Jingyi Zhang
p. 2019-2030
PDF
Buhui Li, Pingzhou Cao, Dachang Zhang, Yong Guo
p. 2031-2042
PDF
Xiaowei Zhai, Shibo Wu, Haitao Li, Kai Wang, Weigang Wang, Xianming Song
p. 2043-2062
PDF
Hongxin Sun, Yifan Luo, Xiuyong Wang, Lei Zuo
p. 2063-2079
PDF
Hosein Naderpour, Amir Ezzodin, Ali Kheyroddin, Gholamreza Ghodrati Amiri
p. 2080-2089
PDF
Vibration in transportation engineering
Ke Shang, Xiandong Liu, Emmanuel Moureh-Ledig
p. 2090-2105
PDF
Ling-bo Wang, Pei-wen Jiang
p. 2106-2125
PDF
Flow induced structural vibrations
Songtao Hu, Weifeng Huang, Xiangfeng Liu, Yuming Wang
p. 2126-2141
PDF
Donglin Zou, Jianbo Zhang, Na Ta, Zhushi Rao
p. 2142-2152
PDF
Li-Shi Wang, Zhuang Wang, Yu-Chun Li
p. 2153-2163
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 2164-2173
PDF
Piotr Kowalski, Jacek Zając
p. 2174-2179
PDF
J. Celiesiute, A. Gaurilcikas, M. Gedgaudaite, S. Paskauskas, K. Jariene, D. Vaitkiene
p. 2180-2187
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Shuang Liu, Yatao Shi, Yunpeng Zhang, Meng Zong
p. 2188-2201
PDF
Shuyong Liu, Jiang Jian, Pan Su, Jiechang Wu, Ye Liu, Yuan Fang
p. 2202-2223
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 2224-2233
PDF
Yan-lei Xu, Xiao-shan Huang, Long-tu Zhu, Dong-yan Huang
p. 2234-2246
PDF
Fenghui Dong
p. 2247-2261
PDF
Wei-te Lu, Yan Wang, Chun-qin Zhang
p. 2262-2279
PDF
Jun Lan, Jaeoh Han
p. 2280-2293
PDF
p. 2294-2294
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica