Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 1

February 15, 2017, Pages (1-723), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Lei-an Zhang, Li-ming Tao, Xiu-ting Wei, Xue-mei Huang
p. 1-13
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina
p. 14-27
PDF
Jie Yao, Jianjun Chang, Decai Li
p. 28-37
PDF
Algimantas Barakauskas, Rimantas Barauskas, Albinas Kasparaitis, Saulius Kaušinis, Aurimas Jakštas
p. 38-48
PDF
Huan Wang, Dongye Sun, Datong Qin
p. 49-60
PDF
Xiaobin Fan, Yong Zang, Ke Jin, Ping’an Wang
p. 61-74
PDF
Tomasz Haniszewski
p. 75-86
PDF
Jie Meng, Dagang Sun
p. 87-99
PDF
Zhiqiang Song, Yunhe Liu
p. 100-110
PDF
Ming Yan, Hong-quan Liu
p. 111-124
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mohammad Heidari, Stanford Shateyi
p. 125-137
PDF
Hongkai Jiang, Fuan Wang, Haidong Shao, Haizhou Zhang
p. 138-149
PDF
Mariusz Czajkowski, Błażej Bartoszewicz, Zbigniew Kulesza
p. 150-159
PDF
Hongyu Cui, Ming Hong, Yuanying Qiao, Yumei Yin
p. 160-175
PDF
Azeddine Ratni, Chemseddine Rahmoune, Djamel Benazzouz
p. 176-188
PDF
Guofu Luo, Hongchao Wang, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 189-203
PDF
Seyed Rohollah Hoseini Vaez, Tahere Arefzade
p. 204-213
PDF
Vesna Damnjanović, Predrag Jovančić, Snežana Aleksandrović
p. 214-222
PDF
Peng Wang, Taiyong Wang
p. 223-236
PDF
Chi Ma, Taibin Wang, Xingming Xiao, Yuqiang Jiang
p. 237-245
PDF
V. Khalkar, S. Ramachandran
p. 246-259
PDF
Feng Ding, Xiang Li, Jinxiu Qu
p. 260-275
PDF
Bo Zhao, Han Zhu, Yue Yin, Shuai Mei
p. 276-289
PDF
Vibration generation and control
Hui Xiao, Guolai Yang, Jianli Ge
p. 290-301
PDF
Haibin Li, Jijian Hu, Yatao Shi, Shuang Liu
p. 302-313
PDF
Shi-Yuan Han, Cheng-Hui Zhang, Yue-Hui Chen, Xiao-Fang Zhong
p. 314-327
PDF
Yougang Sun, Wanli Li, Junqi Xu, Haiyan Qiang, Chen Chen
p. 328-342
PDF
Chih-Ta Yen, Jen-Fa Huang, Guan-Jie Huang
p. 343-354
PDF
Seismic engineering and applications
Ju Oh, Jin Ho Kim
p. 355-362
PDF
Pu Yuan, Ying Xu, Zhitao Zheng
p. 363-375
PDF
Hongye Jiang, Taolong Xu, Dongye Zhao
p. 376-393
PDF
V. Bahreini, T. Mahdi, M. M. Najafizadeh
p. 394-408
PDF
Anna Sołtys, Józef Pyra, Jan Winzer
p. 409-418
PDF
Lei Zhang, Hailong Zhao, Tiecheng Wang, Qingwei Chen
p. 419-433
PDF
Zhaoyu Wang, Nan Zhang, Qi Li, Xiaohui Chen
p. 434-446
PDF
Wei-Chih Su, Chiung-Shiann Huang
p. 447-457
PDF
Wen-Yi Hung, Chung-Jung Lee, Phu Duc Tran
p. 458-467
PDF
Modal analysis and applications
Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chen Lin, Jianli Ge, Quanzhao Sun
p. 468-476
PDF
Vibration in transportation engineering
Hao Xu, Hong-song Lin, Ping Wang, Hua Yan
p. 477-486
PDF
Rafał Melnik, Seweryn Koziak
p. 487-501
PDF
Zhiliang Cao, Tong Guo, Zhiqiang Zhang
p. 502-519
PDF
Thien M. Vo, Tam M. Nguyen, An N. Chau, Hoang C. Nguyen
p. 520-538
PDF
Zbigniew Dąbrowski, Bogumił Chiliński
p. 539-548
PDF
Flow induced structural vibrations
Houlin Liu, Kaikai Luo, Xianfang Wu, Huilong Chen, Kai Wang
p. 549-562
PDF
Hucan Hou, Yongxue Zhang, Zhenlin Li, Yuan Zhang
p. 563-576
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Meng Yang, Meng Wang, Jiaqing Hu
p. 577-591
PDF
Hanmin Peng, Penghui Lu, Pancheng Zhu, Boping Yu
p. 592-603
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Mzaki Dakel, Jean-Jacques Sinou
p. 604-628
PDF
Rui Zhu, Yanru Zhang, Jianxing Ren, Hongguang Li, Qingkai Han
p. 629-640
PDF
Oscillations in electrical engineering
Hui Li, Xiaofeng Liu, Lin Bo
p. 641-656
PDF
Chin-Chia Liu
p. 657-664
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Ya-hui Wang, Jian-ting Wang, Liu-qiang Fu
p. 665-677
PDF
Ming Lv, Dong-er Xu, Hua He
p. 678-689
PDF
Linbang Shen, Zhigang Chu, Yang Yang, Guangjian Wang
p. 690-698
PDF
Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 699-706
PDF
He-xuan Hu, Xue-jiao Gong, Chun-lai Shi, Bang-wen Shi
p. 707-723
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica