Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 4

June 30, 2017, Pages (2295-3128), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Xu-ning Zhang
p. 2295-2311
PDF
Kun Xie, Meixia Chen, Zuhui Li
p. 2312-2330
PDF
Lin Li, Luyang Tan, Dong Wang, Hongbo Yang
p. 2331-2340
PDF
Anjibabu Merneedi, Mohan Rao Nalluri, V. Subba Rao Vissakodeti
p. 2341-2353
PDF
Krzysztof Szczurowski, Łukasz Kurkus, Damian Walczak, Łukasz Zieliński
p. 2354-2362
PDF
Qibing Yu, Aijun Yin, Quan Zhang, Shiyang Ma
p. 2363-2374
PDF
Xiaohui Zeng, Liang Zhang, Fajun Yu, Jifu Zhou
p. 2375-2389
PDF
Jia-Xing Li, Xue-Zhi Zhu, Zhao-Bo Chen, Ying-Hou Jiao
p. 2390-2402
PDF
Piotr Gierlak, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
p. 2403-2412
PDF
Zhiqiang Huang, Gang Li, Lei Hao
p. 2413-2426
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yongxiang Zhang, Yujie Xiao, Shuai Zhang, Shengjie Wang
p. 2427-2438
PDF
Fei-Wei Qin, Jing Bai, Wen-Qiang Yuan
p. 2439-2455
PDF
Yang Zhao, Zheng Hong Guo, Jian Ming Yan
p. 2456-2474
PDF
Zhiqiang Chen, Xudong Chen, Chuan Li, René-Vinicio Sanchez, Huafeng Qin
p. 2475-2496
PDF
Limin Li
p. 2497-2505
PDF
Houguang Liu, Shuai Han, Jianhua Yang, Songyong Liu
p. 2506-2520
PDF
Jinrui Wang, Shunming Li, Xingxing Jiang, Chun Cheng
p. 2521-2533
PDF
Zhong Wang, Qi Xu, Ziliang Liu, Hongliang Yao, Bangchun Wen
p. 2534-2547
PDF
Bo Zhao, Han Zhu, Yue Yin, Shuai Mei
p. 2548-2561
PDF
Wu Deng, Rui Yao, Meng Sun, Huimin Zhao, Yinglian Luo, Chang Dong
p. 2562-2577
PDF
Sattar Mohammadi Esfarjani, Mehdi Salehi
p. 2578-2585
PDF
Ebrahim Ebrahimi, Mohammad Javidan
p. 2586-2597
PDF
Xing He, Qiang Wang, Yongbao Liu, Huidong Xu, Shuyong Liu
p. 2598-2610
PDF
Fei Chen, Yifeng Ye, Weizheng Chen, Binbin Xu, Chao Chen, Zhaojun Yang
p. 2611-2631
PDF
Vibration generation and control
Shiwei Zhao, Xiuxia Sun, Dong Wang
p. 2632-2644
PDF
Chong Li, Cun-Yue Lu, Yi-Xin Ma
p. 2645-2653
PDF
Zhushun Ding, Feng Zhao, Yechen Qin, Cheng Tan
p. 2654-2669
PDF
Jurate Janutenaite-Bogdaniene, Eugenijus Macerauskas, Asta Drukteiniene, Genadijus Kulvietis, Ramutis Bansevicius
p. 2670-2679
PDF
Seismic engineering and applications
Alfredo Reyes-Salazar, Mario D. Llanes-Tizoc, Edén Bojórquez, J. Luz Rivera-Salas, Arturo Lopez-Barraza, Achintya Haldar
p. 2680-2702
PDF
Tung-Cheng Wang, Chin-Yu Lee, Iau-Teh Wang
p. 2703-2712
PDF
Guangya Ding, Jun Wang, Fan Sun
p. 2713-2725
PDF
Qian Zhang, Jing-chun Wang, Hai-xia Zhang
p. 2726-2738
PDF
Elif Cagda Kandemir-Mazanoglu
p. 2739-2748
PDF
Yavar Bavaghar, Mahmoud Bayat
p. 2749-2758
PDF
Modal analysis and applications
Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 2759-2776
PDF
Chunli Wu, Hanbing Liu, Xuxi Qin, Jing Wang
p. 2777-2794
PDF
Zhigang Chu, Di Huang, Jiang Wang, Yang Yang
p. 2795-2805
PDF
Rafael Alfonso Figueroa Díaz, J. E. Aguirre Romano, A. Balvantín García, P. Cruz Alcantar
p. 2806-2821
PDF
Jian Jun He, Bin Xu
p. 2822-2843
PDF
Huan He, Tao Wang, Wei-min Chen, Cheng He
p. 2844-2856
PDF
Jianying Wang, Cheng Wang, Yiwen Zhang
p. 2857-2872
PDF
Wael A. Altabey
p. 2873-2885
PDF
Vibration in transportation engineering
V. Muniandy, P. Mohd Samin, H. Jamaluddin, R. Abdul Rahman, S. A. Abu Bakar
p. 2886-2909
PDF
Xiaoqiang Sun, Yingfeng Cai, Chaochun Yuan, Long Chen, Ruochen Wang
p. 2910-2930
PDF
Ping Wang, Fan Yang, Kai Wei, Changsheng Zhou
p. 2931-2946
PDF
M. Labrado-Palomo, S. Morales-Ivorra, F. Ribes-Llario, J. I. Real-Herráiz
p. 2947-2955
PDF
Flow induced structural vibrations
Jiahuang Tu, Wenjuan Sun, Dai Zhou, Zhaolong Han
p. 2956-2975
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Hongfang Wu, Tianyu Jia, Na Li, Jian Wu, Lei Yan
p. 2976-2986
PDF
Jolanta Pauk, Tomasz Kuzmierowski, Michal Ostaszewski, Kristina Daunoraviciene
p. 2987-2994
PDF
Xiao-ping Jiang, Cheng-hua Li, Hao Ding, Jing Sun, Jie-di Sun
p. 2995-3007
PDF
Lei Fan, Lei Yan, Jiang Xiao, Fangzheng Wang
p. 3008-3018
PDF
Huigyun Kim, Kiyoung Kwak, Dongwook Kim
p. 3019-3029
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Wen Lu, Hongguang Li, Cheng Li
p. 3030-3039
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Xin Zhe Zhang, Guo Jie Zhang
p. 3040-3055
PDF
Liu Yang, Si Cheng Qin, Liu Liu
p. 3056-3067
PDF
Jin Mei Wu
p. 3068-3083
PDF
Zhong-wei Zhang
p. 3084-3098
PDF
Yong-feng Cui, Chong Tian, Zhong-yuan Zhao
p. 3099-3112
PDF
Xin Li, Tao Shang, Liu Han, Xiao-hong Jin, Li-hua Wang
p. 3113-3128
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica