Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 7

November 15, 2017, Pages (4816-5656), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shana Smith, Chang-Kai Chao, Jia-Yang Juang
p. 4816-4826
PDF
Kuan Lu, Lei Hou, Yushu Chen
p. 4827-4839
PDF
Jinlei Huang, Yong Zang, Zhiying Gao, Lingqiang Zeng
p. 4840-4853
PDF
A. Leonid Igumnov, S. Vladimir Metrikin, V. Irina Nikiforova
p. 4854-4865
PDF
Fushen Ren, Baojin Wang
p. 4866-4881
PDF
Yang Daolong, Li Jianping, Wang Yanxiang, Jiang Hongxiang
p. 4882-4897
PDF
Shuai Zhang, Ruili Zeng
p. 4898-4910
PDF
Sergey Eremeykin, Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 4911-4920
PDF
Paweł Pietkiewicz, Sławomir Banaszek, Grzegorz Żywica
p. 4921-4935
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Guoqiang Liu, Yingchun Xiao, Hua Zhang, Gexue Ren
p. 4936-4952
PDF
Xiaofeng Wang, Jun Liu, Weimin Ge
p. 4953-4964
PDF
Hu Sun, Aijia Zhang, Xinlin Qing, Yishou Wang
p. 4965-4976
PDF
A. Behtani, A. Bouazzouni, S. Khatir, S. Tiachacht, Y.-L. Zhou, M. Abdel Wahab
p. 4977-4988
PDF
Taolong Xu, Jian Mao, Yanhua Liu, Anlin Yao
p. 4989-5008
PDF
Jun Fan, Wei Cui, Qinkai Han
p. 5009-5019
PDF
Latifa Al Ghailani, Ameen El-Sinawi
p. 5020-5035
PDF
Xiaoyun Gong, Wenliao Du, Anthimos Georgiadis, Baowei Zhao
p. 5036-5046
PDF
Jiayu Chen, Dong Zhou, Chuan Lyu, Chen Lu
p. 5047-5060
PDF
Shungen Xiao, Shulin Liu, Shouguo Cheng, Xiaogang Xue, Mengmeng Song, Xin Sun
p. 5061-5085
PDF
Hong Li, Dongmei Du, Xiaofei You, Qing He
p. 5086-5103
PDF
J. Q. Liu, Y. F. Wang, W. Xu
p. 5104-5113
PDF
Vibration generation and control
Tingrui Liu
p. 5114-5136
PDF
N. M. R. Shaharuddin, I. Z. Mat Darus, P. Mohd Samin, M. A. Wahid
p. 5137-5148
PDF
Yongxin Yuan
p. 5149-5160
PDF
Ivo Stachiv, Petr Sittner, Yeau Ren Jeng, David Vokoun
p. 5161-5169
PDF
Uichi Nishizawa, Taro Oohashi, Shigeki Toyama
p. 5170-5181
PDF
Ramutis Bansevicius, Genadijus Kulvietis, Vytautas Jurenas, Jurate Janutenaite-Bogdaniene
p. 5182-5190
PDF
Seismic engineering and applications
Yu Cheng, Guo Liang Bai
p. 5191-5207
PDF
Elyar Zafarkhah, Morteza Raissi Dehkordi
p. 5208-5230
PDF
Jianyu Wu, Yuan Long, Mingshou Zhong, Ge Song, Jing Hu
p. 5231-5247
PDF
Hossein Khosravi, Mahdi Ghaderi, Amir Atashi, Sayed Shoaib Mousavi
p. 5248-5260
PDF
Jong Yil Park, Min Sook Kim, Young Hak Lee
p. 5261-5267
PDF
Wen Cheng Liao, Yu Heng Chiang Hsieh, C. Subhash Goel
p. 5268-5277
PDF
Modal analysis and applications
Zunping Xia, Tong Wang, Lingmi Zhang
p. 5278-5289
PDF
Pingxin Wang, Xibei Yang, Jusheng Mi
p. 5290-5300
PDF
Mehran Mahboubkhah, Sajjad Pakzad, Ali Ghane Arasi, Mir Mohammad Ettefagh
p. 5301-5309
PDF
Shuzhen Guo, Xiangming Zheng, Haisong Ang
p. 5310-5326
PDF
Zhihao Liu, Qinhe Gao
p. 5327-5345
PDF
Vibration in transportation engineering
Yanshan Liu, Xiangyang Zeng, Haitao Wang
p. 5346-5360
PDF
Pavel Kučera, Václav Píštěk
p. 5361-5373
PDF
H. M. Abdelhafez, Osama Omara
p. 5374-5387
PDF
Xuefei Li, Weidong Lv, Wei Zhang, Huanyu Zhao
p. 5388-5404
PDF
Guo Chen, Yiren Yang, Yang Yang
p. 5405-5420
PDF
Alireza Arabha Najafabadi, Farhad Daneshjoo, Mahmoud Bayat
p. 5421-5433
PDF
Flow induced structural vibrations
Zheng Mu, Hong Guang Zhang
p. 5434-5447
PDF
Peng Li, Hong Fei Zheng, Fei Wang, Li Zhang
p. 5448-5461
PDF
Guohong Ma, Xingquan Shen
p. 5462-5472
PDF
Chenxu Luo, Shuangxi Jing, Xiaoming Han, Junfa Leng
p. 5473-5481
PDF
Yong Wang, Kaikai Luo, Kai Wang, Houlin Liu, Yu Li, Xianghui He
p. 5482-5497
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Qiang Yao, Xingguo Yang, Hongtao Li
p. 5498-5519
PDF
Vilma Dudoniene, Egle Lendraitiene, Jurate Pozeriene
p. 5520-5526
PDF
Jianhua Chen, Xihui Mu, Fengpo Du
p. 5527-5539
PDF
Kęstutis Radžiūnas, Margarita Radžiūnienė, Tomas Čiuželis, Alfonsas Vainoras, Jonas Poderys
p. 5540-5552
PDF
Dorota Górnicka, Grzegorz Klekot, Michał Michalik
p. 5553-5559
PDF
Oscillations in electrical engineering
Dmitry Klionskiy, Mikhail Kupriyanov, Dmitry Kaplun
p. 5560-5570
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Eyup Bağci
p. 5571-5588
PDF
Xue Yu Lu, Zheng Qiao Lu
p. 5589-5605
PDF
Ai Min Yang, Yi Fan Li, Hong Wei Xing, Ling Zhang, Li Jing Feng, Yu Han Li, Fei Yu Cheng
p. 5606-5626
PDF
Ilona Jacyna Gołda, Piotr Gołębiowski, Mariusz Izdebski, Michał Kłodawski, Roland Jachimowski, Emilian Szczepański
p. 5627-5638
PDF
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Konrad Lewczuk, Grzegorz Karoń
p. 5639-5655
PDF
Changliang Tang, Dongjiang Han, Jinfu Yang
p. 5656-5656
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica