Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 6

September 30, 2018, Pages (2237-2539), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhili Lin, Xiliang Chen, Bo Zhang
p. 2237-2252
PDF
Bobo Li, Guangding Wang, Huiqun Yuan
p. 2253-2267
PDF
Mathias Kliem, Daniel Johansen, Jan Høgsberg
p. 2268-2288
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yuhua Zhang, Hanying Mao, Hanling Mao, Zhenfeng Huang
p. 2289-2300
PDF
Xiongming Lai, Yisheng Liu, Tianchen Ji, Cheng Wang, Yong Zhang
p. 2301-2320
PDF
Yu Xin, Shunming Li, Chun Cheng, Jinrui Wang
p. 2321-2335
PDF
Bin Pang, Guiji Tang, Yuling He
p. 2336-2351
PDF
Lei Zhao, Yongxiang Zhang, Danchen Zhu
p. 2352-2362
PDF
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei, Xiangyu Jia, Jiajia Han, Yu Wang
p. 2363-2378
PDF
Vibration generation and control
Xuchu Jiang, Bin Li, Songping He, Xinyong Mao, Wei Jiang
p. 2379-2392
PDF
Huajie Zou, Jian Song, Zeping Wang, Hejuan Chen
p. 2393-2402
PDF
Uzair Ansari, Ibrahim Mustafa Mehedi, Abdulrahman H. Bajodah, Ubaid M. Al Saggaf
p. 2403-2413
PDF
Vibration in transportation engineering
Yunpeng Wei, Yaping Wu, Zhidong Duan
p. 2414-2423
PDF
Tan Li
p. 2424-2452
PDF
Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Emilian Szczepański, Paweł Gołda
p. 2453-2468
PDF
Flow induced structural vibrations
Jiang Wei, Chen Diyi, Yuchuan Wang, Li Ting
p. 2469-2485
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Feng Han, Shuying Yang, Shibao Song
p. 2486-2503
PDF
Loreta Saunoriene, Vilma Petrauskiene, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 2504-2514
PDF
Oscillations in electrical engineering
Senthilkumar Arumugam, Vijayakumar Govindaraj, Sathish Kumar Shanmugam
p. 2515-2538
PDF
Pengfei Hou, Kefeng Huang, Puyu Wang, Jinquan Wang, Ye Xu
p. 2539-2539
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica