Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 5

August 15, 2017, Pages (3129-3967), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhiqiang Huang, Yachao Ma, Chengsong Qiu, Qin Li
p. 3129-3150
PDF
Yan Lei Xu, Qi Wang, Long Tu Zhu, Dong Yan Huang
p. 3151-3168
PDF
Pravin Singru, Ayush Raizada, Vishnuvardhan Krishnakumar, Akhil Garg, K. Tai, Varun Raj
p. 3169-3177
PDF
Alexander S. Gvozdev, Vladimir S. Melentjev
p. 3178-3190
PDF
Changzhao Liu, Datong Qin, Yinghua Liao
p. 3191-3206
PDF
Eglė Jotautienė, Algirdas Jasinskas, Vytautas Kučinskas, Dainius Steponavičius
p. 3207-3215
PDF
Jin-shuan Peng
p. 3216-3229
PDF
Wu Ouyang, Lin Peng, Runlin Chen, Xiaoyang Yuan
p. 3230-3242
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Shakti P. Jena, Dayal R. Parhi
p. 3243-3254
PDF
Huiyong Guo
p. 3255-3270
PDF
Shenbo Lu, Li Zhou
p. 3271-3282
PDF
Peijiang Li, Xiaojin Zhu, Ting You, Hesheng Zhang, Zhiyuan Gao
p. 3283-3295
PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Wenjun Yang, Tianyu Zhao
p. 3296-3312
PDF
Xin Li, Jing Cai, Hongfu Zuo, Xi Chen, Huijie Mao, Yutong Xu
p. 3313-3334
PDF
Baochun Xu, Jingqiu Wu, Mulan Wang
p. 3335-3348
PDF
Jianguo Cui, Huihua Li, Mingyue Yu, Liying Jiang, Wei Zheng
p. 3349-3363
PDF
Zhang Yang, Yanlong Jiang, Guoyuan Zhang
p. 3364-3379
PDF
Lei Zhang, Yueyun Cao, Zichun Yang, Lei Weng
p. 3380-3394
PDF
Ke Li, Yiya Liu, Jingjing Wu, Lei Su, Peng Chen
p. 3395-3412
PDF
Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Qiwei Hu, Xinghui Zhang, Haiping Li
p. 3413-3428
PDF
Fengtao Wang, Chenxi Liu, Wensheng Su, Zhigang Xue, Hongkun Li, Qingkai Han
p. 3429-3444
PDF
Chenxi Wu, Tefang Chen, Rong Jiang
p. 3445-3461
PDF
Vibration generation and control
Hung-Yi Chen, Jin-Wei Liang
p. 3462-3471
PDF
Jun Ren, Jun Wang
p. 3472-3487
PDF
Na Zhang, Qiang Zhao
p. 3488-3511
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Vadim V. Novikov, Ilya I. Ivanov
p. 3512-3521
PDF
Ibrahim Mustafa Mehedi
p. 3522-3532
PDF
Yener Taskin, Ismail Yuksek, Nurkan Yagiz
p. 3533-3541
PDF
Muhammad Atif Khushnood, Xiaogang Wang, Naigang Cui
p. 3542-3555
PDF
A. Čereška, R. Maskeliūnas, J. Ragulskienė, Guang Qing Lu
p. 3556-3563
PDF
Khaled Ghaedi, Zainah Ibrahim, Hojjat Adeli, Ahad Javanmardi
p. 3564-3580
PDF
Seismic engineering and applications
Feng Hui Dong, Can Hong Lou, Yuan Liu, Bao Jiang Sun
p. 3581-3598
PDF
Yang Lv
p. 3599-3609
PDF
Ping Wang, Hao Liu, Xiankui Wei, Rong Chen, Jieling Xiao, Jingmang Xu
p. 3610-3628
PDF
Haitao Li, Xiaokun Chen, Qiuhong Wang, Jiezhuoma La, Jun Deng
p. 3629-3647
PDF
Hamid Reza Samiee
p. 3648-3667
PDF
Modal analysis and applications
Wael A. Altabey
p. 3668-3678
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina, Rehman Anees Ur
p. 3679-3693
PDF
Yici Li, Lin Hua, Fengxiang Xu
p. 3694-3709
PDF
Vibration in transportation engineering
Pavel Novotny, Lubomir Drapal, Ales Prokop, Kamil Rehak
p. 3710-3719
PDF
Bao Liu, Qian Su, Ting Liu, Ting Li
p. 3720-3736
PDF
Guojin Tan, Ziyu Liu, Yubo Jiao, Jiguang Zheng
p. 3737-3753
PDF
Flow induced structural vibrations
Qian Bei Yue, Ri Zhi Dong, Ju Bao Liu
p. 3754-3767
PDF
Minggao Tan, Zhipeng Zhu, Houlin Liu, Xianfang Wu, Jinsheng Feng
p. 3768-3778
PDF
Linwei Tan, Desheng Zhang, Weidong Shi, Ling Zhou, Xiaotong Cai
p. 3779-3796
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Zhongming Xu, Quan Yuan, Shenrong Huang, Zhifei Zhang, Yansong He
p. 3797-3808
PDF
Zhi Tang, Qiong Shen, Chang Xu, Xi Hou, Qian Wang, Zhi-hui Liu, Shu-jia Li
p. 3809-3821
PDF
Piotr Kohut, Krzysztof Holak, Rafał Obuchowicz
p. 3822-3831
PDF
Pu-Pin Yu, Jung-Ge Tseng, Ming-Yuan Huang, Bo-Wun Huang
p. 3832-3841
PDF
Houguang Liu, Mengli Wang, Xinsheng Huang, Jianhua Yang, Lei Zhou
p. 3842-3854
PDF
Usman, Shyh-Chour Huang
p. 3855-3865
PDF
Kiyoung Kwak, Huigyun Kim, Kyukeun Song, Dongwook Kim
p. 3866-3874
PDF
Dae Eun Moon, Sung Min Kim, Hong Seok Lim
p. 3875-3882
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Lingxuan Li, Xiaozhe Chen
p. 3883-3894
PDF
Zhaohui Qi, Huitao Song
p. 3895-3910
PDF
Oscillations in electrical engineering
Lale T. Ergene, Yasemin D. Ertuğrul
p. 3911-3925
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yao-ming Zhou, Yao-long Liu, Shao-wei Li, Dao-chun Li, Yu-hong Jia
p. 3926-3938
PDF
Jin-mei Wu
p. 3939-3952
PDF
Hang-xu Yang, Dong-mei Liu
p. 3953-3967
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica