Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 6

September 30, 2017, Pages (3968-4815), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhimin Wan, Ting Wang, Qibai Huang, Weiguang Zheng, Feng Gu
p. 3968-3980
PDF
Lin Li, Luyang Tan, Lin Kong, Hongbo Yang, Dong Wang
p. 3981-3993
PDF
Aiqiang Zhang, Jing Wei, Datong Qin, Shaoshuai Hou
p. 3994-4008
PDF
K. H. Nam, Y. D. Chun, Yu-Syn Ha, J. H. Kim
p. 4009-4017
PDF
Jin Zhang, Jiang Hua Gao, Jian Guo Wu
p. 4018-4032
PDF
Pu Yuan, Ying Xu
p. 4033-4041
PDF
Huabing Wen, Junhua Guo, Yang Li, Yue Liu, Yee Pin Goh
p. 4042-4057
PDF
Tianbo Peng, Yicheng Wu
p. 4058-4069
PDF
Lisha Zhu, Rui Zhang, Changqing Zou
p. 4070-4082
PDF
Ganwei Cai, Yuanxing Huang, Yizhe Huang
p. 4083-4097
PDF
Feng Hui Dong, Feng Kun Cui, Bo Sun, Zuo Long Luo
p. 4098-4119
PDF
Kai Chai, Jingjun Lou, Qingchao Yang, Shuyong Liu
p. 4120-4137
PDF
Changliang Tang, Dongjiang Han, Jinfu Yang
p. 4138-4154
PDF
Xiaodong Tan, Lin Hua, Chihua Lu, Can Yang, Yongliang Wang, Sheng Wang
p. 4155-4171
PDF
Zhanfu Li, Xin Tong, Yunfei Qiu
p. 4172-4184
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Wei Hua, Chenxu Luo, Junfa Leng, Zhiyang Wang
p. 4185-4197
PDF
Kai Cui, Wen-heng Yang, Hong-ye Gou
p. 4198-4209
PDF
Honggang Pan, Tianyu Zhao, Huiqun Yuan, Bobo Li
p. 4210-4220
PDF
Jianhua Cai, Yongliang Xiao
p. 4221-4230
PDF
Mingquan Qiu, Wei Li, Zhencai Zhu, Bo Wu, Gongbo Zhou
p. 4231-4246
PDF
Xiaochen Zhang, Dongxiang Jiang, Quan Long, Te Han
p. 4247-4259
PDF
Dongjiang Han, Jinfu Yang, Zhengwei Wang
p. 4260-4271
PDF
Xinqing Wang, Jie Huang, Guoting Ren, Dong Wang
p. 4272-4284
PDF
Mingyue Yu, Zhigang Feng, Jiajing Huang, Yongtao Yu
p. 4285-4299
PDF
Vibration generation and control
Mariantonieta Gutierrez Soto, Hojjat Adeli
p. 4300-4322
PDF
Seyed Mohammad Reza Faritus, Mohammad Heidari, Stanford Shateyi
p. 4323-4337
PDF
Seismic engineering and applications
Leila Khanmohammadi, Javad Vaseghi Amiri, Mohammad Reza Davoodi
p. 4338-4355
PDF
Sungyani Tripathy, Atul K Desai
p. 4356-4364
PDF
Ergang Xiong, Zhaoqi Yan, Tian Li, Lanwei Yang
p. 4365-4377
PDF
Zhaoyu Wang, Nan Zhang, Yong Jin, Qi Li, Xiaohui Chen
p. 4378-4393
PDF
Tao He, Nan Jiang
p. 4394-4409
PDF
Xi Liu, Tao Wu, Hui Wei
p. 4410-4422
PDF
Modal analysis and applications
Qing-Lu Li, Wei-Di Luan, Zuo-Quan Zhu
p. 4423-4439
PDF
Tianshu Zhang, Cheng Wang, Jianying Wang, Yewang Chen, Yiwen Zhang
p. 4440-4458
PDF
Vibration in transportation engineering
Vaclav Pistek, Lubomir Klimes, Tomas Mauder, Pavel Kucera
p. 4459-4470
PDF
Daogao Wei, Jingyu Ruan, Fei Huo
p. 4471-4482
PDF
Xiao Mei Xu, Yi Ping Jiang, Ning Chen, Heow Pueh Lee
p. 4483-4497
PDF
Mansour Baghaeian, Ali Akbar Akbari
p. 4498-4515
PDF
Xiaolu Cui, Guangxiong Chen, Hongjuan Yang, Huajiang Ouyang, Wenyi Yan
p. 4516-4530
PDF
Chenglong Sun, Liang Gao
p. 4531-4549
PDF
Zhen Feng Wang, Ming Ming Dong, Ye Chen Qin, Liang Gu
p. 4550-4572
PDF
Li-Feng Zheng, Tie Wang, Guo-Xing Li
p. 4573-4590
PDF
Yingjie Liu, Dawei Cui, Yu Fu
p. 4591-4608
PDF
Yi Ji, Hai Jun Fu, Kun Hua Chen
p. 4609-4629
PDF
Flow induced structural vibrations
Hengxuan Luan, Qingguang Chen, Liyuan Weng, Yuanzhong Luan, Peng Chen
p. 4630-4643
PDF
Liangjie Mao, Qingyou Liu, Guorong Wang, Shouwei Zhou
p. 4644-4654
PDF
Hao Yan, Long Bai, Shuo Kang, Lijing Dong, Changchun Li
p. 4655-4670
PDF
Pan Guo, Shengli Li, Chaoqun Wang, Yanan Hu, Dongwei Wang
p. 4671-4684
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Brigita Būdienė, Ieva Sakalauskaitė, Rasa Mikalauskaitė, Daiva Stanislovaitienė, Jurgis Trumpaitis, Dalia Žaliūnienė
p. 4685-4693
PDF
Lauryna Gailiūnienė, Gražina Krutulytė, Vaiva Šiaučiūnaitė, Raimondas Savickas, Mantas Venslauskas
p. 4694-4701
PDF
Oscillations in electrical engineering
Yuyi Zhai, Liang Kang, Yuanyuan Sun, Macong Li, Liang Liu
p. 4702-4715
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Akın Oktav
p. 4716-4723
PDF
Yang Li, Chen Guo
p. 4724-4741
PDF
Guo-bing Fan, Jian-ming Yan
p. 4742-4758
PDF
Chun Yan Yuan, Ming Qing Li
p. 4759-4782
PDF
Cun Dong Tang, Zhi Ping Wang, Yu Zhou Sima
p. 4783-4798
PDF
Jing Wan, Lei Ma
p. 4799-4815
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica