Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 2

March 31, 2016, Pages (671-1387), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhanfu Li, Xin Tong, Huihuang Xia, Luojian Yu
p. 671-681
PDF
Ming Zhang, Rongmin Jiang, Hong Nie
p. 682-698
PDF
A. Hamdan, F. Mustapha, K. A. Ahmad, A. S. Mohd Rafie, M. R. Ishak, A. E. Ismail
p. 699-716
PDF
Yulei Liu, Fengqiang Qian, Lizhong Xu
p. 717-730
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Anees Ur Rehman
p. 731-743
PDF
Xiaozhe Chen, Xiangxi Kong, Jingxin Dou, Yunshan Liu, Bangchun Wen
p. 744-758
PDF
Lin Yang, Xingxing Zhu, Xiangyu Chen
p. 759-767
PDF
Zhen Li, Jianli Ge, Guolai Yang, Jun Tang
p. 768-780
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Shang Gao, Shenfang Yuan, Lei Qiu, Biyun Ling, Yuanqiang Ren
p. 781-800
PDF
Qian Feng, Han Xiao, Qingzhao Kong, Yabin Liang, Gangbing Song
p. 801-812
PDF
Juncai Xu, Qingwen Ren, Zhenzhong Shen
p. 813-825
PDF
Grzegorz Żak, Agnieszka Wyłomańska, Radosław Zimroz
p. 826-837
PDF
Na Lei, Youfu Tang, Yong Lei
p. 838-848
PDF
Jinlu Sheng, Shaojiang Dong, Zhu Liu
p. 849-859
PDF
Mohammad Heidari, Hadi Homaei, Hossein Golestanian, Ali Heidari
p. 860-875
PDF
Runbo Bai, Zongmei Xu, Jingjing Feng
p. 876-882
PDF
Chuanhai Chen, Hailong Tian, Jianhai Zhang, Xiaohui Shi, Lei Chen, Jun Bao, Wei Duan
p. 883-899
PDF
Deyu He, Niaoqing Hu, Lei Hu
p. 900-915
PDF
Vibration generation and control
Uichi Nishizawa, Taro Oohashi, Shigeki Toyama
p. 916-926
PDF
Jing Huang, Changchun Li, Hao Yan, Xuesong Yang, Jing Li
p. 927-937
PDF
H. S. Bauomy, A. T. EL-Sayed, T. M. N. Metwaly
p. 938-950
PDF
Jie Sun, Min Li
p. 951-964
PDF
Jiangchuan Niu, Yongjun Shen, Shaopu Yang, Xianghong Li
p. 965-977
PDF
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 978-988
PDF
Kai-Alexander Saalbach, Jens Twiefel, Jörg Wallaschek
p. 989-998
PDF
Xiaoping Zhang, Lin He
p. 999-1007
PDF
Ramutis Bansevičius, Sigita Navickaitė, Vytautas Jūrėnas, Viktorija Mačiukienė, Genadijus Kulvietis, Dalius Mažeika
p. 1008-1015
PDF
Seismic engineering
Jian Deng, Ming Xiao
p. 1016-1030
PDF
Bong-Ho Cho, Eunjong Yu, Hongjin Kim
p. 1031-1040
PDF
Namshik Ahn, Min Sook Kim, Seong-Eon Song, Young Hak Lee
p. 1041-1051
PDF
Seong-Hoon Jeong, Won-Seok Jang
p. 1052-1059
PDF
Yayong Li, Xiaoguang Jin, Zhitao Lv, Wei Luo, Jianghui Dong
p. 1060-1070
PDF
Modal analysis
Xiuhai Lv, Dongyan Shi, Qingshan Wang, Qian Liang
p. 1071-1087
PDF
Arturas Kilikevicius, Audrius Cereska, Rimas Maskeliunas, Antanas Fursenko, Kristina Kilikeviciene, Deividas Sabaitis
p. 1088-1096
PDF
Huifeng Bo, Hongkui Hu, Zhanxin Zhang, Jincai Chang
p. 1097-1103
PDF
Vibration in transportation engineering
Ayoub Zougari, Jordi Martínez, Salvador Cardona
p. 1104-1114
PDF
Xue-li Feng, Jie Hu
p. 1115-1132
PDF
W. J. Qian, Wu Y. F., G. X. Chen, H. Ouyang
p. 1133-1144
PDF
Wenwen Sui, Zhencai Zhu, Guohua Cao, Guoan Chen
p. 1145-1156
PDF
Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun, Young-Ji Choi, Young-Jun Ahn, Seung-Guk Lee, Sang-Woo Park
p. 1157-1166
PDF
Flow induced structural vibrations
Giuseppe Acciani, Francesco Adamo, Filomena Di Modugno, Giancarlo Gelao
p. 1167-1174
PDF
Jianping Zhang, Wenlong Chen, Tingjun Zhou, Helen Wu, Danmei Hu, Jianxing Ren
p. 1175-1186
PDF
Liangjie Mao, Qingyou Liu, Guorong Wang, Shouwei Zhou
p. 1187-1197
PDF
Hsing-Cheng Yu, Yi-An Chen, Young-Zehr Kehr
p. 1198-1208
PDF
Rimantas Barauskas, Andrius Kriščiūnas, Tomas Blažauskas
p. 1209-1226
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Longxue Qiao, Yaohua Du, Feng Chen, Jinlong Wu, Taihu Wu
p. 1227-1242
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Huibin Li, Huichao Gao, Yue Zhang, Dequan Jin
p. 1243-1253
PDF
Kai-liang Lu, Wei-jian Mi, Ming-ming Jiang, Yan-bang Liu
p. 1254-1269
PDF
Zenonas Navickas, Minvydas Ragulskis, Romas Marcinkevicius, Tadas Telksnys
p. 1270-1279
PDF
Farshad Taheran, Vahid Monfared, Saeed Daneshmand, Esmaeil Abedi
p. 1280-1287
PDF
Lingqiang Zeng, Yong Zang, Zhiying Gao
p. 1288-1306
PDF
Oscillations in electrical engineering
Wanchong Cai, Pingfa Feng, Jianfu Zhang, Zhijun Wu, Dingwen Yu
p. 1307-1318
PDF
Hongsheng Su, Hongjian Lin
p. 1319-1331
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yongliang Wang, Xunpeng Qin, Li Lu, Huaming Liu, Jinjing Huang
p. 1332-1345
PDF
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Marek Waligórski
p. 1346-1357
PDF
Ya-hui Wang
p. 1358-1369
PDF
Guo Liang, Zhu Haichao, Mao Rongfu, Su Junbo, Su Changwei
p. 1370-1385
PDF
p. 1386-1386
PDF
p. 1387-1387
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica