Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 1

February 15, 2016, Pages (1-670), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Qian Zhao, Ziliang Liu, Yonghui He, Hongliang Yao, Bangchun Wen
p. 1-12
PDF
Guoping Yang, Hanghang Wei, Huanhuan Zhang, Guojun Cao, Chuanchang Li
p. 13-26
PDF
Vladimir I. Erofeev, Aleksandr S. Plekhov, Alexander E. Shokhin
p. 27-33
PDF
Lei’an Zhang, Xuemei Huang, Jinkai Yao
p. 34-43
PDF
Cong Zhang, Zhe Tian, Xinping Yan
p. 44-55
PDF
De Cheng, Zhen-qiang Yao, Ya-bo Xue
p. 56-69
PDF
Shujin Chen, Hao Li, Mingfang Wu, Junrong Xue, Jianghui Dong
p. 70-80
PDF
Zhengminqing Li, Wei Ye, Linlin Zhang, Rupeng Zhu
p. 81-92
PDF
Tomasz Matyja
p. 93-102
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mahmoud M. Jahjouh, Udo Nackenhorst
p. 103-118
PDF
V. B. Dawari, G. R. Vesmawala
p. 119-128
PDF
Qiang Wang, Yong-Bao Liu, Hui-Dong Xu, Xing He
p. 129-138
PDF
S. Ma, S. M. Li, Y. P. Xiong
p. 139-150
PDF
Dongliang Chu, Qing He, Xinhua Mao
p. 151-164
PDF
Mostafa Rostaghi, Mehrdad Nouri Khajavi
p. 165-174
PDF
Jingwei Gao, Ruichen Wang, Lei Hu, Rui Zhang
p. 175-189
PDF
Lei Qiu, Shenfang Yuan, Zhongqing Su, Bin Liu
p. 190-201
PDF
Samir Khatir, Idir Belaidi, Roger Serra, Magd Abdel Wahab, Tawfiq Khatir
p. 202-213
PDF
Zhifang Zhang, Xiaojing Ma, Rui Rao
p. 214-226
PDF
Vibration generation and control
R. L. Wang, S. C. Ho, N. Ma, Y. P. Zhang, G. Song
p. 227-237
PDF
Jinyong Ju, Wei Li, Yuqiao Wang, Mengbao Fan, Xuefeng Yang, Yufei Liu
p. 238-249
PDF
Shuai Zhang, Ya-hong Zhang, Xi-nong Zhang, Guang-xu Dong
p. 250-266
PDF
Seismic engineering
Marta Polak, Jakub Obuchowski, Maciej Madziarz, Agnieszka Wyłomańska, Radosław Zimroz
p. 267-275
PDF
Bin Sun, Zhaoxia Li
p. 276-288
PDF
Ping Xu, Ying Tie
p. 289-304
PDF
Iau-Teh Wang
p. 305-314
PDF
Juncai Xu, Qingwen Ren, Zhenzhong Shen
p. 315-323
PDF
Modal analysis
Branislav Rakićević, Saša Mitić, Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Taško Maneski
p. 324-333
PDF
Yong Liu, Luyun Chen
p. 334-349
PDF
Pedro Cruz, Enrique Gutiérrez, Dariusz Szwedowicz, Rafael Figueroa, Josefa Morales
p. 350-360
PDF
Dongyan Shi, Xiuhai Lv, Qingshan Wang, Qian Liang
p. 361-377
PDF
Vibration in transportation engineering
Pavel Novotny, Aleš Prokop, Martin Zubík, Kamil Řehák
p. 378-393
PDF
Ling-bo Wang, Pei-wen Jiang
p. 394-407
PDF
Wenwen Sui, Zhencai Zhu, Guohua Cao
p. 408-416
PDF
Li-zong Lin, Meng-ren Wu, Zheng-yin Ding, Hao-wei Gu
p. 417-430
PDF
Qiang Wang, Youqun Zhao, Xianbin Du, Mingmin Zhu, Hongxun Fu
p. 431-445
PDF
Cheng Lin, Wei Liu, Hongbin Ren
p. 446-457
PDF
Jifu Guan, Dongdong Huo, Xinxia Ji
p. 458-475
PDF
Flow induced structural vibrations
Xiaoming Shi, Ying Su
p. 476-484
PDF
Huibin Li, Mengyin Gu, Min Tang
p. 485-495
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Xinliang Lu, Shan Jia, Lin Chen, Xingsong Wang, Yali Han
p. 496-510
PDF
Ina Pampariene, Vincentas Veikutis, Vaidas Oberauskas, Judita Zymantiene, Rasa Zelvyte, Arunas Stankevicius, Dalia Marciulionyte, Paulius Palevicius
p. 511-521
PDF
De-gan Zhang, Wen-bin Li, Si Liu, Xiao-dan Zhang
p. 522-538
PDF
Zhihua Cai, Zemin Li, Liping Wang, HungYao Hsu, Zhihui Xiao, Cory J. Xian
p. 539-550
PDF
Yang Li, Cheng Xu, Xiaorong Guan
p. 551-561
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Hongbo Meng, Changming Wang, Aijun Zhang, Jiandong Bao
p. 562-576
PDF
Oscillations in electrical engineering
Boe-Shong Hong
p. 577-586
PDF
Joonsoo Jun, Yujeong Shin, Jin Ho Kim
p. 587-594
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yin-han Gao, Kun Qian, Jie Liang, Qiang Liu, Jian Zhao
p. 595-605
PDF
Li Yang
p. 606-621
PDF
Xiao-ping Rui, Yang Zhao
p. 622-636
PDF
Zhigang Chu, Fang Kuang, Runcheng Kang, Xiaoxin Gao
p. 637-648
PDF
Zeyin He, Tianhong Luo, Xiangyang Xu, Tengjiao Lin
p. 649-660
PDF
Dawei Li, Rijie Yang, Yingchun Zhong
p. 661-670
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica