Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 8

December 30, 2015, Pages (4057-4647), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Su Chen, Xiaojun Li, Hong Zhang, Guoxing Chen, Aiwen Liu, Xiuli Du
p. 4057-4068
PDF
Tomasz Matyja, Bogusław Łazarz
p. 4069-4077
PDF
Huiqun Yuan, Tianyu Zhao, Wenjun Yang, Honggang Pan
p. 4078-4095
PDF
Xiulong Chen, Xiaoxia Liang, Yu Deng, Qing Wang
p. 4096-4111
PDF
Piotr Kohut, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Witold Cioch, Rafał Burdzik
p. 4112-4121
PDF
Yangfang Wu, Qianqian Lu, Chunlin Xia
p. 4122-4133
PDF
Gwi-Nam Kim, Sun-Chul Huh, Sung-Gu Hwang, Yong-Gil Jung, Jang-Hwan Hyun, Hee-Sung Yoon
p. 4134-4141
PDF
Martynas Vaidelys, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 4142-4152
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Andrzej Katunin, Angelika Wronkowicz
p. 4153-4163
PDF
Yang Feng, Xiaodiao Huang, Rongjing Hong, Jie Chen
p. 4164-4179
PDF
Mingyue Yu, Guangyi Jiang, Wei Wang
p. 4180-4192
PDF
Le Liu, Xiao-Yang Li, Wei Zhang, Tong-Min Jiang
p. 4193-4210
PDF
Xiao Chen, Yang Gao, Chenlong Wang
p. 4211-4218
PDF
Xiaofeng Li, Meng He, Limin Jia, Yong Qin
p. 4219-4230
PDF
Chao Jiang, Jicheng Liu, Hongli Zhang, Kunju Shi
p. 4231-4247
PDF
Karol Listewnik, Grzegorz Grzeczka, Maciej Kłaczyński, Witold Cioch
p. 4248-4258
PDF
Gintarė Vaidelienė, Jonas Valantinas
p. 4259-4267
PDF
Robert Kostek, Bogdan Landowski, Łukasz Muślewski
p. 4268-4278
PDF
Iwona Komorska, Andrzej Puchalski
p. 4279-4288
PDF
Vibration generation and control
Dan Sun, Shuang Wang, Yanting Ai, Hailun Zhou, Keming Wang
p. 4289-4300
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Ilya I. Ivanov, Igor A. Kiselev, Vadim V. Novikov
p. 4301-4312
PDF
Seismic engineering
Mahdi Eghbali, Gholamreza Ghodrati Amiri, Morteza Raissi Dehkordi
p. 4313-4324
PDF
Jianghai Chen, Wenbin Gu, Jianqing Liu, Zhenxiong Wang, Ming Lu, Yuxin Pan
p. 4325-4335
PDF
Zhenning Ba, Jianwen Liang
p. 4336-4353
PDF
Peng-xian Fan, Ming-yang Wang, Cheng Chu, Hai-yang Ma
p. 4354-4365
PDF
Bong-Ho Cho, Sung-Gul Hong, Tae-Hyu Ha, Dae-Jin Kim
p. 4366-4376
PDF
Modal analysis
Jintao Gu, Meiping Sheng, Zhiwei Guo, Hanbei Guo
p. 4377-4389
PDF
Guang-qing Lu, Ke Fang, Dong-mei Pang
p. 4390-4403
PDF
Yongsheng Ren, Yuhuan Zhang, Xingqi Zhang
p. 4404-4420
PDF
Vibration in transportation engineering
Jiaqi Cai, Hong Nie, Ming Zhang, Fei Feng
p. 4421-4431
PDF
Cheng Lin, Wei Liu, Hongbin Ren
p. 4432-4444
PDF
Kun Qian, Jie Liang, Yin-han Gao
p. 4445-4457
PDF
Junhui Luo, Linchang Miao, Renjue Li, Wenbo Shi, Yinan Chen, Bo Yan
p. 4458-4468
PDF
Łukasz Konieczny, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Jakub Młyńczak
p. 4469-4477
PDF
Flow induced structural vibrations
Yifei Gao, Zongjin Ren, Zhenyuan Jia, Wanting Dai, Zhongtian Xiang
p. 4478-4489
PDF
Algimantas Fedaravičius, Sigitas Kilikevičius, Arvydas Survila
p. 4490-4495
PDF
Xingyu Gong, Caijun Xue, Jiangbo Xu
p. 4496-4506
PDF
Yang Li, Li Zhou, Bingcai Yang
p. 4507-4516
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Hayan T. Madhloom, Sameem Abdul Kareem, Hany Ariffin
p. 4517-4532
PDF
Liang Zong, Yi Guo, Wencai Du, Yong Bai
p. 4533-4544
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 4545-4559
PDF
Shihua Zhou, Guiqiu Song, Mengnan Sun, Zhaohui Ren
p. 4560-4574
PDF
Guohua Cao, Jinjie Wang, Zhencai Zhu, Yandong Wang, Weihong Peng
p. 4575-4588
PDF
Shenghong Li, Jiancheng Wu
p. 4589-4602
PDF
Oscillations in electrical engineering
Zhongcai Qiu, Jian Xiao, Song Wang
p. 4603-4617
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Robertas Mikalauskas, Vitalijus Volkovas
p. 4618-4624
PDF
Xiao-zheng Xie
p. 4625-4639
PDF
Zbigniew Dąbrowski, Jacek Dziurdź
p. 4640-4647
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica