Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 1

February 15, 2015, Pages (1-553), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Maher Barkallah, Slim Bouaziz, Najib Belhadj Messaoud, Jean-Yves Choley, Mohamed Haddar
p. 1-12
PDF
Yuyi Zhai, Macong Li, Jun Luo, Yu Zhou, Liang Liu
p. 13-23
PDF
Saša Bošković, Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Branislav Rakićević, Taško Maneski
p. 24-32
PDF
Ming Li, Cheng Li, Xianbo Liu, Hongguang Li, Fucai Li, Guang Meng
p. 33-46
PDF
Kejun Li, Junping Hu
p. 47-60
PDF
Tian Bai, Chunling Zhu, Bo Miao, Kai Li, Chengxiang Zhu
p. 61-73
PDF
Łukasz Konieczny
p. 74-81
PDF
Xiaofei Ma, Zhong Su, Hong Liu, Ning Liu
p. 82-91
PDF
Hao Wang, Bing Ma, Shuaibin Li
p. 92-100
PDF
G. Pajak
p. 101-111
PDF
Junhui Luo, Linchang Miao, Zhengxin Wang, Wenbo Shi
p. 112-124
PDF
Zhengminqing Li, Xinsheng Liu, Rupeng Zhu
p. 125-136
PDF
Wei-Ting Lin
p. 137-145
PDF
Fu-Chen Chen, Shang-Chen Wu, Yung-Cheng Chen
p. 146-154
PDF
Piotr Folęga
p. 155-163
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Gongbo Zhou, Guoan Chen
p. 164-174
PDF
Łukasz Jedliński, Jacek Caban, Leszek Krzywonos, Sławomir Wierzbicki, František Brumerčík
p. 175-187
PDF
Yajie Sun, Sai Ji
p. 188-202
PDF
Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 203-215
PDF
Zongyi Xing, Yuejian Chen, Yong Qing
p. 216-228
PDF
Nikilesh Krishnakumar, Vishal Jain, Pravin M. Singru
p. 229-242
PDF
Xinghui Zhang, Jianshe Kang, Lishan Hao, Liying Cai, Jianmin Zhao
p. 243-260
PDF
Dong-Yan Huang, Shi-Jun Li, Long-Tu Zhu, Zeng-Hui Wang
p. 261-274
PDF
W. Xu, M. S. Cao, M. Radzieński, N. Xia, Z. Su, W. Ostachowicz, S. S. Wang
p. 275-286
PDF
Yang Liu, Jing-Xin Dou, Bang-Chun Wen
p. 287-299
PDF
Kyoung Hun Lee, Heecheul Kim, Jaehong Kim, Young Hak Lee
p. 300-308
PDF
Vibration generation and control
Dongdong Zhang, Ling Zheng
p. 309-329
PDF
Yu Tang, Zhencai Zhu, Gang Shen, Xiang Li
p. 330-345
PDF
Linzhen Zhou, Jinglong Han
p. 346-356
PDF
Seismic engineering
Ahmad Nicknam, Seyed Nasrollah Eftekhari, Azad Yazdani
p. 357-368
PDF
Xin Deng, Shouqi Yuan, Jianping Yuan, Yin Luo
p. 369-381
PDF
Mingsheng Zhao, Dong Huang, Maosen Cao, Jianping Qiao
p. 382-392
PDF
Modal analysis
Ernestas Šutinys, Vytautas Bučinskas, Nikolaj Šešok, Igor Iljin, Andrius Klevinskis
p. 393-401
PDF
Vibration in transportation engineering
Yuan Gao, Hong-hai Zhang, Ben-jun Jiang
p. 402-410
PDF
Wlodzimierz Choromanski, Maciej Kozłowski, Iwona Grabarek
p. 411-420
PDF
Rongrong Song, Weihua Ma
p. 421-430
PDF
Teresa Real, Clara Zamorano, César Hernández, Vicente Soler, Julia Real
p. 431-443
PDF
Guoqing Jing, Qi Luo, Zijie Wang, Yonggang Shen
p. 444-454
PDF
Flow induced structural vibrations
Lizhong Xu, Xiaorui Fu
p. 455-467
PDF
K. Karthik Selva Kumar, L. A. Kumaraswamidhas
p. 468-477
PDF
Ilgar Javanshir, Nima Javanshir, Reza Barmaki, Mehdi Mahmoodi
p. 478-486
PDF
Chan Jeoung, SooBong Park, WooSeok Kim, Dooyong Cho
p. 487-495
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Chih-Chieh Liu, Ching-Hua Hung, Huai-Ching Chien
p. 496-506
PDF
Min-Hwa Park, Seong-Hyun Kim, Dong-Wook Kim
p. 507-515
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Feng Sun, Qilong Xue, Ruihe Wang, Weimin Yue
p. 516-526
PDF
Ibrahim Mustafa Mehedi, Takashi Kubota, Ubaid M. Al-Saggaf
p. 527-543
PDF
Oscillations in electrical engineering
Yan Chen, Yong Zheng
p. 544-553
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica