Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 5

August 15, 2014, Pages (2118-2623), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Eduardo Rubio, Guillermo Ramírez
p. 2118-2122
PDF
Sang-Kyu Rim, Hee-Chang Eun, Eun-Taik Lee
p. 2123-2129
PDF
Emine Ayaz
p. 2130-2138
PDF
Petras Petroškevičius, Darius Popovas, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Dominykas Šlikas, Romuald Obuchovski, Rosita Birvydienė
p. 2139-2148
PDF
Zheng-Yin Ding, Zhi-Yong Hao
p. 2149-2163
PDF
Wen-Hsiang Hsieh, Ni-Ni Shih
p. 2164-2170
PDF
Adam Kotowski
p. 2171-2177
PDF
A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis, K. Juzėnas
p. 2178-2187
PDF
Pan Fang, Qiming Yang, Yongjun Hou, Ye Chen
p. 2188-2204
PDF
Jianshan Lu, Weidong Xie, Hongbo Zhou, Aijun Zhang
p. 2205-2215
PDF
Feng Chen
p. 2216-2223
PDF
Hai-Yan Zhu, Qing-You Liu, Teng Wang
p. 2224-2249
PDF
Harun Šiljak, Abdulhamit Subasi
p. 2250-2255
PDF
Li Jian, Gao Yongtao, Li Lijie, Du Xiaowei, Chen Yinping
p. 2256-2268
PDF
Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 2269-2286
PDF
A. Kasparaitis, A. Kilikevičius, J. Vėžys, V. Prokopovič
p. 2287-2296
PDF
Yunn-Lin Hwang, Jung-Kuang Cheng
p. 2297-2304
PDF
Dong Jiang, Peng Zhang, Qingguo Fei, Shaoqing Wu
p. 2305-2318
PDF
Bin Yang, Ning Chen, Li-Bo Cao, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 2319-2329
PDF
Yangyi Xiao, Wankai Shi, Jing Luo, Liping Zou
p. 2330-2340
PDF
Quanzhen Huang, Jun Luo, Hengyu Li, Xiaohua Wang
p. 2341-2354
PDF
Bo-Wun Huang, Jung-Ge Tseng, You-Lian Ko
p. 2355-2362
PDF
Dongjiang Han, Jinfu Yang, Changting Chen, Changliang Tang
p. 2363-2374
PDF
Jin-Shuan Peng, Wei Li, Jun-Liang Liu
p. 2375-2384
PDF
Heecheul Kim, Dae-Jin Kim, Min Sook Kim, Young Hak Lee
p. 2385-2393
PDF
Qiang Han, Jianian Wen, Liangliang Lin, Junfeng Jia
p. 2394-2405
PDF
Zhai Lulu, Gu Chaohua, Qin Daqing, Wang Le Qin
p. 2406-2417
PDF
Yao Zhou, Dan Meng, Quanquan Guo
p. 2418-2425
PDF
Xin Qiu, Qing Yang, Feng Wang
p. 2426-2437
PDF
Ming-Chih Huang, Yen-Po Wang, Tzu-Kang Lin, Jer-Fu Wang
p. 2438-2447
PDF
Lu Chen, Li Tieying, Liu Hongmei
p. 2448-2457
PDF
Yiguo Xue, Shucai Li, Dunfu Zhang, Xiaojing Sun, Zheng Sun, Yiguo Nie
p. 2458-2473
PDF
Hao Wang, Jiaojiao Ding, Bing Ma, Shuaibin Li
p. 2474-2483
PDF
Canchang Liu, Shuchang Yue, Yingzi Xu
p. 2484-2493
PDF
Fan Ran, Fang Yuanyuan, Han Yu, Xue Caijun, Wang Enzhen
p. 2494-2507
PDF
Tung-Cheng Wang, Chin-Yu Lee, Iau-Teh Wang
p. 2508-2518
PDF
Yuhong Long, Wenshang Li, Junliang Liu, Jie Cai, Zhansi Jiang
p. 2519-2526
PDF
Yung-Sheng Liu, Tswn-Syau Tsay, Tasi-Chu Wang, Chi-Fan Liu
p. 2527-2535
PDF
Yongsheng Ren, Jingmin Ma, Xingqi Zhang, Yanghang Liu
p. 2536-2544
PDF
Andrzej Katunin
p. 2545-2551
PDF
Linzhen Zhou, Jinglong Han, Guoyi Ji
p. 2552-2562
PDF
Hongyuan Zhang, Jing Wu
p. 2563-2571
PDF
Ing-Jr Ding, Chih-Ta Yen, Che-Wei Chang, He-Zhong Lin
p. 2572-2581
PDF
Xiangyang Jin, Jianyuan Feng, Shangbin Du, Guixian Li, Yongqang Zhao
p. 2582-2592
PDF
Haixia Wang, Xiandong Liu, Yingchun Shan, Tian He
p. 2593-2609
PDF
Chaofeng Li, Houxin She, Shuhua Yang, Hexing Yu, Bangchun Wen
p. 2610-2623
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica