Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 1

February 15, 2014, Pages (1-544), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Abdelhalim Ebaid, Shaher Momani, Shih-Hsiang Chang, Mona D. Aljoufi
p. 1-14
PDF
Ahmad Nicknam, Afshin Hosseini, Hamed Hamidi Jamnani, Mohammad Ali Barkhordari
p. 15-30
PDF
Zhang Limei, Chen Wujun, Dong Shilin
p. 31-41
PDF
Yansheng Li, Hanxu Sun, Yanheng Zhang, Ming Chu, Qingxuan Jia, Xiaojuan Lan
p. 42-56
PDF
Bo Wang, Shulin Liu, Hongli Zhang, Chao Jiang
p. 57-69
PDF
Zhang Su-xia, Liu Xi-jun, Xu Long-xu, Hou Shu-jun
p. 70-77
PDF
Dan Sun, Yanting Ai, Wanfu Zhang, Jiangang Yang
p. 78-89
PDF
Hongtao Li, Wentie Niu, Dawei Zhang, Yanling Tian, Shengli Fu
p. 90-102
PDF
Liu Xiaohui, Liu Songyong, Cui Xinxia, Tang Ping
p. 103-115
PDF
Chuan Li, Daewoong Hong, Kwang-Ho Kwon, Jaehwa Jeong
p. 116-125
PDF
Weiguo Zhao, Liying Wang, Linming Zhao
p. 126-133
PDF
Yansheng Li, Yanheng Zhang, Hanxu Sun, Haiyang Dong, Shunli Zhao
p. 134-146
PDF
Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 147-155
PDF
Yun Haiwei, Han Jinglong, Huang Lili
p. 156-173
PDF
Jingjun Zhang, Bin Yan, Ruizhen Gao, Guoguang Li, Huimin Xue
p. 174-182
PDF
Zhengchao Xie, Xinjian Xue, Pak-kin Wong
p. 183-194
PDF
Zheng Lu, Hailin Yao, Jie Liu, Zhi Hu
p. 195-209
PDF
T. Real, J. Montrós, L. Montalbán, C. Zamorano, J. I. Real
p. 210-224
PDF
Leszek Gardyński, Paweł Lonkwic
p. 225-230
PDF
Huiying Wang, Jian Cai, Jing Zhou
p. 231-239
PDF
Li Liang, He Qing, Zheng Mian
p. 240-255
PDF
Ming Foong Soong, Rahizar Ramli, Wan Nor Liza Wan Mahadi
p. 256-265
PDF
Xiao-Hui Wei, Cheng-Long Liu, Xiao-Chen Song, Hong Nie, Yi-Zhou Shao
p. 266-274
PDF
Fei Feng, Hong Nie, Ming Zhang, Yiming Peng
p. 275-291
PDF
Jiang Hongxiang, Du Changlong, Liu Songyong, Gao Kuidong
p. 292-302
PDF
Jiang Hongkai, Wang Han, Zhou Yong
p. 303-311
PDF
Hong Xu, Kuan-Jun Zhu, Bin Liu, Cao-Lan Liu, Jia-Lun Yang
p. 312-323
PDF
Rafał Burdzik
p. 324-333
PDF
A. Nicknam, M. A. Barkhordari, H. Hamidi Jamnani, A. Hosseini
p. 334-340
PDF
Shijie Zheng, Xiaohua Liang, Hongtao Wang, Deli Fan
p. 341-350
PDF
Yongxiang Li, Lihong Jin, Wenquan Shen, Liwen Nan, Youjia Zhao
p. 351-359
PDF
Xiaocong He, Yanfang Ding, Huiyan Yang, Baoying Xing
p. 360-368
PDF
Bassam Harb
p. 369-377
PDF
F. Majdič, M. Kalin
p. 378-388
PDF
Dongyan Shi, Xianjie Shi, Wen L. Li, Qingshan Wang
p. 389-398
PDF
Jinbao Chen, Hong Nie, Zemei Zhang, Lichun Li
p. 399-406
PDF
Jing Wang, Yingying Wu, Hao Qu, Guanghua Xu
p. 407-413
PDF
Linfeng Deng, Rongzhen Zhao
p. 414-433
PDF
Jin-Bong Kim, Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 434-446
PDF
Zhu Ming, Mao Kuanmin, Li Bin, Xiao Weiwei
p. 447-463
PDF
Xiao Chen, Yang Gao, Lisuo Bao
p. 464-476
PDF
Xiaoming Yuan, Xiuhong Hao, Bing Du, Lijie Zhang
p. 477-486
PDF
Han Xiao, Jianzhong Zhou, Jian Xiao, Wenlong Fu, Xin Xia, Weibo Zhang
p. 487-498
PDF
Yu Jiang, Jingping Wu, Chengqiang Zong
p. 499-512
PDF
Rui Xu, Qiang Chen, Guolai Yang, Hao Yan
p. 513-521
PDF
Zhu Congyun, Jiang Chunying, Yang Shufeng, Li Xiaojuan, Huang Qibai
p. 522-532
PDF
Guo Qing Jing, Qi Luo, Zijie Wang, Chuantao Yin
p. 533-544
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica