Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 6

September 30, 2014, Pages (2624-3168), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Kazimieras Pukenas
p. 2624-2630
PDF
Huang Xuemei, Zhang Lei’an, Yuan Guangming, Wang Na
p. 2631-2638
PDF
Qiang Pan, Tian He, Yingchun Shan, Xiandong Liu
p. 2639-2648
PDF
Darius Bačinskas, Vytautas Turla, Artūras Kilikevičius, Paulius Ragauskas, Mindaugas Jurevičius
p. 2649-2656
PDF
Xin Li, Wei Zhao, Liang Li, Ning He
p. 2657-2675
PDF
Xiao Chen, Chenlong Wang
p. 2676-2684
PDF
Murat Demiral
p. 2685-2694
PDF
Xiaotang Lv
p. 2695-2701
PDF
Qilong Xue, Ruihe Wang, Feng Sun
p. 2702-2711
PDF
Wen-Yi Hung, Chung-Jung Lee, Wen-Ya Chung, Chen-Hui Tsai, Ting Chen, Chin-Cheng Huang, Yuan-Chieh Wu
p. 2712-2721
PDF
Xinxia Cui, Huifu Ji, Mingxing Lin, Ziang Dong
p. 2722-2734
PDF
Hong-yue Liu, Da-kai Liang, Xiao-lin Han, Shen Rui
p. 2735-2746
PDF
Ashraf M. Zenkour, Ibrahim A. Abbas
p. 2747-2755
PDF
Lihua Zou, Liangfeng Li, Jianqiang Huang, Kai Huang
p. 2756-2767
PDF
Q. Yang, H. G. Wang, S. J. Li
p. 2768-2778
PDF
Mostafa Pirmoradian, Mehdi Keshmiri, Hossein Karimpour
p. 2779-2789
PDF
Chunhua Jin, Xinwei Wang
p. 2790-2799
PDF
Youming Wang, Qing Wu
p. 2800-2812
PDF
Jinbao Chen, Dong Han, Hong Nie, Mei Cheng
p. 2813-2820
PDF
J. I. Real, C. Zamorano, C. Hernández, F. Ribes
p. 2821-2833
PDF
Guangjun Chen, Lingguo Kong, Xianli Liu
p. 2834-2842
PDF
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 2843-2853
PDF
Lin Yang, Chunsheng Zhao
p. 2854-2861
PDF
Kanitthika Kaewkannate, Gyu Cheol Han, Sung Min Kim, Soo Chan Kim
p. 2862-2873
PDF
Hongkun Li, Xiaowen Zhang, Delu He, Peilin Zhou
p. 2874-2893
PDF
Lihua Zou, Liangfeng Li, Chao Zhang, Wei Zhang, Zhixu Xu
p. 2894-2907
PDF
Chao Zhang, Kai Huang
p. 2908-2919
PDF
Fereidoun Amini, Farzaneh Modiri
p. 2920-2932
PDF
Peng Zhang, Xiaoan Chen, Junfeng Liu
p. 2933-2948
PDF
He Zeyin, Lin Tengjiao, Chenjia Chen, Feiyu Geng
p. 2949-2961
PDF
Ying Chen, Cui Ye, Rui Kang
p. 2962-2973
PDF
Kamel Belalouache, Djamel Benazzouz, Chemseddine Rahmoune
p. 2974-2982
PDF
Guoyuan Zhang, Yanni Tian, Haizhou Huang, Miao Zhou
p. 2983-2997
PDF
Yuxue Pu, Fang Zhang, Jinhui Jiang
p. 2998-3013
PDF
Yansheng Li, Hanxu Sun, Ming Chu, Yanheng Zhang, Qingxuan Jia, Xiaojuan Lan
p. 3014-3025
PDF
Tai-Ping Chang
p. 3026-3032
PDF
Chengyin Liu, Jun Teng
p. 3033-3044
PDF
Sigita Ponelyte, Arvydas Palevicius, Vytautas Lukenas
p. 3045-3051
PDF
Bing-Nan Liang, Hong-Liang Yu, Yan-Nian Cai
p. 3052-3063
PDF
Lin-hui Li, Jing Lian, Bai-chao Chen, Jing Chang, Hai-yang Huang
p. 3064-3075
PDF
Cezary Specht, Władysław Koc, Leszek Smolarek, Andrzej Grządziela, Jacek Szmagliński, Mariusz Specht
p. 3076-3085
PDF
Chang-Ying Liu, Tian-Hao Wang, Zhang-Zhi Bo, Jun-Liang Liu
p. 3086-3095
PDF
Piotr Folęga, Grzegorz Wojnar, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
p. 3096-3104
PDF
Hong Liu, Rongzhen Zhao, Yuqiao Zheng
p. 3105-3114
PDF
Andrzej Puchalski
p. 3115-3121
PDF
Kai-Liang Lu, Wei-Guo Zhang, Yuan Liu, Guo-Wei Li, Zhi-Yong Hao
p. 3122-3136
PDF
Marcin Łukasiewicz, Tomasz Kałaczyński, Janusz Musiał, Jurij I. Shalapko
p. 3137-3145
PDF
Yu-Heng Ning, Zheng-Yin Ding, Dan Yang, Yu-Guang Zhao
p. 3146-3156
PDF
Hongli Zhang, Fangqi Chen, Xiaohua Zhang
p. 3157-3168
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica