Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 7

November 15, 2014, Pages (3169-3664), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Bin Yang, Li-Bo Cao, Ning Chen, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 3169-3177
PDF
Malik Abdulrazzaq Alsaedi
p. 3178-3183
PDF
Mohammed Jawad Mohammed, Intan Z. Mat Darus
p. 3184-3196
PDF
Chunqiang Qian, Zhijun Zheng, Jilin Yu, Songyan Li
p. 3197-3208
PDF
Ning Liu, Guolai Yang, Bo Chen
p. 3209-3217
PDF
Yasser S. Hamed
p. 3218-3235
PDF
J. P. Zhang, Y. Han, A. X. Zhou, D. M. Hu, J. X. Ren
p. 3236-3247
PDF
Hui Ma, Xueling Wang, Heqiang Niu, Hui Li
p. 3248-3259
PDF
A. M. Zenkour, H. F. El-Mekawy
p. 3260-3272
PDF
Zhengchao Xie, Pak-Kin Wong, Yucong Cao, Ming Li
p. 3273-3280
PDF
Weiwei Xiao, Kuanmin Mao, Bin Li, Sheng Lei
p. 3281-3293
PDF
Shyang-Jye Chang, Jing Chen
p. 3294-3301
PDF
Teng Hu, Mingnan Sun, Guofu Yin
p. 3302-3316
PDF
Ruihong Jiang, Shulin Liu, Chao Jiang
p. 3317-3330
PDF
Ha-Ju So, Seong-Hyun Kim, Dong-Wook Kim
p. 3331-3339
PDF
Chaoqun Liu, Bin Liu, Hualing Chen
p. 3340-3349
PDF
Lida Zhu, Huinan Zhao, Xiaobang Wang
p. 3350-3360
PDF
Chih-Chieh Liu, Ching-Hua Hung, Huai-Ching Chien
p. 3361-3371
PDF
Giedrius Augustinavičius, Audrius Čereška
p. 3372-3381
PDF
Yong Wang, Shunming Li, Jiyong Li, Xingxing Jiang, Chun Cheng
p. 3382-3398
PDF
Zhi-Hong Liu, Li-Zhou Li, Zhi-Ping Liu
p. 3399-3408
PDF
Jovana Jovanova, Viktor Gavriloski
p. 3409-3418
PDF
Yuqiang Jiang, Xiaoping Ma, Xingming Xiao
p. 3419-3431
PDF
Mingming Xing, Shimin Dong
p. 3432-3448
PDF
Tomasz Figlus, Mateusz Koziol
p. 3449-3468
PDF
Dishan Huang, Jicheng Du, Lin Zhang, Dan Zhao, Lei Deng, Youmei Chen
p. 3469-3479
PDF
Jinbao Chen, Chao Zhu, Yuantian Qin, Mei Cheng
p. 3480-3488
PDF
I. Venytė, E. Kibirkštis, A. Voloshin, K. Ragulskis, L. Ragulskis
p. 3489-3497
PDF
Liying Wang, Weiguo Zhao, Shaopu Yang, Kui Li
p. 3498-3507
PDF
Jing-Hua Zhang, Guang-Ze Li, Xing-Xing Zhao
p. 3508-3522
PDF
D. L. Majid, Z. A. C. Saffry, E. J. Abdullah, F. Mustapha, N. H. M. Haidzir
p. 3523-3533
PDF
Bai-zhou Li, Yu Wang, Qi-chang Zhang
p. 3534-3546
PDF
Iau-Teh Wang
p. 3547-3556
PDF
Hasan Koruk, Ahmet Arisoy, Necati Bilgin
p. 3557-3564
PDF
Huihui Dong, Qiang Han, Xiuli Du, Jianian Wen
p. 3565-3575
PDF
Zhiyi Ren
p. 3576-3585
PDF
Jurgis Trumpaitis, Rytis Jurkonis, Daiva Imbrasienė, Agnė Grizickaitė, Alvydas Paunksnis
p. 3586-3594
PDF
Z. C. Ding, M. S. Cao, H. L. Jia, L. X. Pan, H. Xu
p. 3595-3608
PDF
Tang Youfu, Zou Longqing, Lei Yong
p. 3609-3619
PDF
Ali A. M. Al-khafaji, Intan Z. Mat Darus
p. 3620-3636
PDF
De-jian Meng, Li-jun Zhang, Zhuo-ping Yu
p. 3637-3654
PDF
Na Li, Lei Yan, Hua Qian, Jian Wu, Sen Men, Yanbei Li
p. 3655-3664
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica