Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 3

May 15, 2015, Pages (1051-1577), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Jie Wang, Shougen Zhao, Dafang Wu
p. 1051-1070
PDF
Yaojung Shiao, Wen-Hwar Kuo, Quang-Anh Nguyen, Chao-Wei Lai
p. 1071-1078
PDF
Yuyang He, Xiaoxiong Jin
p. 1079-1089
PDF
Congying Deng, Liang Heng, Qin Yin, Lijun Lin, Guofu Yin
p. 1090-1104
PDF
Zhitao Zheng, Ying Xu, Jianghui Dong, Qi Zong, Liping Wang
p. 1105-1119
PDF
Xiuhong Hao, Xuejun Zhu, Hongfei Zhang
p. 1120-1132
PDF
Gen Ge, Zheng Chao Yun, Wen Di Zhang
p. 1133-1141
PDF
Houlin Liu, Jian Ding, Hanwei Dai, Minggao Tan
p. 1142-1156
PDF
Tao He, Xin-Quan Ye, Yang Zhao
p. 1157-1168
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
C. Rajeswari, B. Sathiyabhama, S. Devendiran, K. Manivannan
p. 1169-1187
PDF
Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 1188-1202
PDF
Mellel Nacim, Ouali Mohammed, Dougdag Mourad, Mohamedi Brahim
p. 1203-1217
PDF
Lei Qiu, Bin Liu, Shenfang Yuan, Qiao Bao
p. 1218-1231
PDF
Kun-Nan Chen, Wen-Der Ueng, Yunn-Lin Hwang
p. 1232-1241
PDF
Jakub Obuchowski, Radoslaw Zimroz, Agnieszka Wylomanska
p. 1242-1252
PDF
Xinpeng Zhang, Niaoqing Hu, Lei Hu, Ling Chen
p. 1253-1265
PDF
Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Guangyan Wang, Hongzhi Teng
p. 1266-1285
PDF
Tomasz Figlus
p. 1286-1294
PDF
Xingqing Wang, Yanfeng Li, Ting Rui, Huijie Zhu, Jianchao Fei
p. 1295-1308
PDF
Łukasz Muślewski, Michał Pająk, Andrzej Grządziela, Janusz Musiał
p. 1309-1316
PDF
S. S. Kourehli
p. 1317-1325
PDF
Jiedi Sun, Qiyang Xiao, Jiangtao Wen, Yiguang Yang
p. 1326-1340
PDF
Yu Guo, Xing Wu, Jing Na, Rong-Fong Fung
p. 1341-1350
PDF
Vibration generation and control
Zhizheng Wu, Mingshuang Huang, Jingtao Lei, Mei Liu
p. 1351-1362
PDF
Seismic engineering
Sadegh Etedali, Mohammad Ali Irandegani
p. 1363-1371
PDF
Wei-Ting Lin, Yuan-Chieh Wu, Meng-Hsiu Hsieh, Chin-Cheng Huang
p. 1372-1381
PDF
Masoud Zabihi Samani, Fereidoun Amini
p. 1382-1400
PDF
Xin-liang Jiang, Yang Han
p. 1401-1412
PDF
Iau-Teh Wang
p. 1413-1423
PDF
Modal analysis
Amir Ali Tabatabai Adnani, Roohollah Talebitooti, Mehdi Morovati
p. 1424-1435
PDF
Vibration in transportation engineering
Maciej Kozłowski, Włodzimierz Choromański, Jerzy Kowara
p. 1436-1451
PDF
Meng-tian Yue, Hong Li, Xin Zhou
p. 1452-1463
PDF
Hongbin Ren, Yuzhuang Zhao, Sizhong Chen, Gang Liu
p. 1464-1475
PDF
Ting-wei Ji, Yin-zhu Wang, Yan Xu, Shuai Zhang
p. 1476-1487
PDF
Y. J. Wang, Y. X. Mao, A. Q. Hu
p. 1488-1498
PDF
Yahui Wang
p. 1499-1509
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Jung-Ge Tseng, Bo-Wun Huang, Ke Tien Yen, Yu-Xian Qiu
p. 1510-1517
PDF
Cheung-Hwa Hsu, Wu-Chiao Shih, Ha-Hai Vu
p. 1518-1525
PDF
Shan Jia, Xingsong Wang, Xinliang Lu, Jigang Xu, Yali Han
p. 1526-1540
PDF
Jae Yong Lee, Ki Bum Lee, Jin Ho Kim
p. 1541-1549
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
ShaoLin Qiu, LaiBin Zhang, JiaShun Hu, Yu Jiang
p. 1550-1559
PDF
S. Q. Wu, S. S. Law
p. 1560-1577
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica