Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 7

November 15, 2015, Pages (3392-4056), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Qianwen Huang, Cong Zhang, Yong Jin, Chengqing Yuan, Xinping Yan
p. 3392-3403
PDF
Jin-shuan Peng, Yang Zhao, Lizong Lin, Bin Gao
p. 3404-3414
PDF
Yufei Liu, Wei Li, Yuqiao Wang, Xuefeng Yang, En Lu
p. 3415-3427
PDF
Zerong Guo, Tong Zhang, Jianhua Huang
p. 3428-3437
PDF
Chaofeng Li, Houxin She, Qiansheng Tang, Bangchun Wen
p. 3438-3452
PDF
Chun Cheng, Shunming Li, Yong Wang, Xingxing Jiang
p. 3453-3470
PDF
Fei-yan Lou, Dong-ce Sun, Yi Jiang, Jun-liang Liu
p. 3471-3482
PDF
Tianbiao Yu, Xuezhi Wang, Wanshan Wang
p. 3483-3494
PDF
Alexey Gavrilin, Boris Moyzes, Olga Zharkevich
p. 3495-3504
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Tomasz Gałka
p. 3505-3514
PDF
Hai-yang Zhao, Jin-dong Wang, Jun-jie Xing, Yi-qi Gao
p. 3515-3526
PDF
Jia-Cheng Zhang, Shao-Ping Zhou, Yong Li, Yong-Sheng Su, Pu-Gen Zhang
p. 3527-3537
PDF
Jun Yan, Xunlin Jiang, Haisong Cheng, Congcong Gong, Zhenglian Su
p. 3538-3550
PDF
Haifei Wang, Guo Chen, Peipei Song
p. 3551-3560
PDF
Liu Liu, Yunju Yan
p. 3561-3571
PDF
Ruizhi Shu, Zhenjun Liu, Changzhao Liu, Xiaoyan Lin, Datong Qin
p. 3572-3585
PDF
Andrzej Puchalski
p. 3586-3593
PDF
Tingxia Ma, Hailan Wang, Yu Tang, Hongbing Chen
p. 3594-3607
PDF
Lv Xiaotang
p. 3608-3619
PDF
Guangzong He, Huaihai Chen, Xudong He
p. 3620-3634
PDF
Mohammad Reza Asadi Asad Abad, Ali Mohammad Borghei, Hojat Ahmadi, Saeid Minaei, Babak Beheshti
p. 3635-3649
PDF
Shan Jiang, Wei Zhang, Zili Wang
p. 3650-3661
PDF
Vibration generation and control
Fei Xu, Chuanri Li, Tongmin Jiang, Kjell Ahlin
p. 3662-3674
PDF
Zhou Chenghu, Lv Kuanzhou, Huang Quanzhen, Li Hengyu
p. 3675-3682
PDF
Yuanhong Dan, Peng Xu, Zhi Tan, Zushu Li
p. 3683-3692
PDF
Li Tian, Xia Gai
p. 3693-3701
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Ilya I. Ivanov, Sergey M. Nikolaev, Daria V. Barysheva
p. 3702-3714
PDF
Seismic engineering
Yan-yan Cai, Jin Yu, Bing-xiong Tu
p. 3715-3726
PDF
Modal analysis
César A. Morales
p. 3727-3734
PDF
Guanbang Dai, Guoyi Ji
p. 3735-3750
PDF
Nazmul Hossain, Md. Shahriar Islam, KH. Nazmul Ahshan, Md. Zahid Hossain
p. 3751-3759
PDF
Huaizhi Su, Nan Zhang, Meng Yang, Zhiping Wen, Wei Xie
p. 3760-3773
PDF
Mohammad Sheibani, Ali Akbar Akbari
p. 3774-3791
PDF
Kemal Mazanoglu
p. 3792-3802
PDF
Hesheng Zhang, Xiaojin Zhu, Zhiyuan Gao, Lu Geng, Fan Jiang
p. 3803-3821
PDF
Qiong Wang, Kexiang Wei, Xuejun Li, Xiaofeng Geng
p. 3822-3831
PDF
Vibration in transportation engineering
Laura Montalban, Clara Zamorano, Silvia Morales, Julia Irene Real
p. 3832-3843
PDF
Ying Fan, Hongbin Ren, Sizhong Chen, Yuzhuang Zhao
p. 3844-3855
PDF
Javad Marzbanrad, Golamhossein Soleimani, Mehdi Mahmoodi-k, Amir H. Rabiee
p. 3856-3864
PDF
Wang Wei, Bei Shaoyi, Zhang Lanchun, Wang Yongzhi, Yang Hui
p. 3865-3875
PDF
Linhui Li, Jing Lian, Haiyang Huang, Baozhen Yao, Lie Guo
p. 3876-3886
PDF
Shaohua Li, Shaopu Yang
p. 3887-3908
PDF
Flow induced structural vibrations
Guofang Nan, Eryun Chen, Ailing Yang
p. 3909-3918
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Justinas Tilindis, Vytautas Kleiza
p. 3919-3927
PDF
Shun Yan, Yun-feng He, Chang-ming Wang
p. 3928-3935
PDF
Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
p. 3936-3948
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Daogao Wei, Lili Li, Wei Shi, Tianpei Li, Jiyu Zhang
p. 3949-3966
PDF
A. Nikkar, H. Jodeiri, Sh. Ahari Abesh Ahmad
p. 3967-3973
PDF
Xiulong Chen, Yunfeng Li, Yu Deng, Wenbin Li, Xiaoxia Liang, Qing Wang
p. 3974-3987
PDF
Zhenghao Sun, Fucai Li, Hongguang Li
p. 3988-3997
PDF
Oscillations in electrical engineering
Man Gi Lee, Seung Hwan Lee, Byung Ho Park, Jin Ho Kim
p. 3998-4010
PDF
Lizhong Xu, Lingchao Peng
p. 4011-4024
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Grzegorz Grzeczka, Karol Listewnik, Maciej Kłaczyński, Witold Cioch
p. 4025-4034
PDF
Xian-lin Ren
p. 4035-4046
PDF
V. Augutis, D. Gailius, E. Vastakas, P. Kuzas
p. 4047-4056
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica