Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 4

June 30, 2015, Pages (1578-2107), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Tomasz Dzitkowski, Andrzej Dymarek
p. 1578-1592
PDF
Ning Zhou
p. 1593-1604
PDF
Xiaoyin Wang, Xiandong Liu, Yingchun Shan, Tian He
p. 1605-1614
PDF
Garip Genc
p. 1615-1622
PDF
Xiaobin Fan, Yong Zang, Feng Wang, Ke Jin
p. 1623-1633
PDF
Jia-liang Mo, Chu-wei Zhou
p. 1634-1644
PDF
Hong-Wei Zhou, Hai-Bo Chen, Yong-Yan Wang
p. 1645-1659
PDF
Chunxia Zhu, Lida Zhu, Jiashun Shi
p. 1660-1670
PDF
Luyun Chen, Leixin Li
p. 1671-1683
PDF
Juan Xu, Jianjun Zhang, Xu Wang, Li Zhang, Zhijun Ji, Jianghui Dong
p. 1684-1693
PDF
Yongsheng Ren, Yuhuan Zhang, Qiyi Dai, Xingqi Zhang
p. 1694-1706
PDF
Li-gang Wang, Qing Zhang, Xian-rong Qin, Yuan-tao Sun
p. 1707-1718
PDF
Wei Tan, Huai-min Li, Hao Wu, Zhen-wei Li, Hui-yang Lou
p. 1719-1730
PDF
Hui Li, Gang Xue, Yang Zhou, He Li, Bangchun Wen
p. 1731-1747
PDF
Tiancheng OuYang, Nan Chen, Jinxiang Wang, Hui Jing, Xiaofei Chen
p. 1748-1759
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Marcin Strączkiewicz, Piotr Czop, Tomasz Barszcz
p. 1760-1768
PDF
Guofa Li, Xingping Zhou, Chuanhai Chen, Hailong Tian, Liang Zhang, Jian Wang, Qiong Wang
p. 1769-1782
PDF
Tao-tao Zhou, Xian-ming Zhu, Chong-jian Wu, Wei-cai Peng
p. 1783-1795
PDF
H. Xu, Z. Su, M. S. Cao
p. 1796-1804
PDF
Yu Ding, Jian Ma, Ye Tian
p. 1805-1816
PDF
Wei Cheng, Zhousuo Zhang, Jie Zhang
p. 1817-1827
PDF
Rong-mei Liu, Dewei Meng, Zelun Li
p. 1828-1836
PDF
Xinqing Wang, Huijie Zhu, Ting Rui, Yanfeng Li, Tianshuai Liu, Mengxi Liu
p. 1837-1848
PDF
Qiu-shi Yan, Jing-bo Liu
p. 1849-1860
PDF
Xingxing Jiang, Shunming Li, Yong Wang
p. 1861-1878
PDF
Vibration generation and control
Mohsen Gol Zardian, Amran Ayob
p. 1879-1891
PDF
Bao-Jiang Sun
p. 1892-1902
PDF
Grigory Panovko, Alexander Shokhin, Sergey Eremeykin, Alexey Gorbunov
p. 1903-1911
PDF
Xiaohu Wang, Hongguang Li, Ming Li, Huiyu Bai, Guang Meng, Hua Zhang
p. 1912-1928
PDF
Weiping Guo, Diantong Liu
p. 1929-1936
PDF
Seismic engineering
Ju Oh, Changhwan Jang, Jin Ho Kim
p. 1937-1944
PDF
Wu-Sheng Zhao, Wei-Zhong Chen, Dian-Sen Yang
p. 1945-1960
PDF
Modal analysis
Dorina Isopescu, Constantin Gavriloaia
p. 1961-1970
PDF
Zhi Chen, Tie Wang, Fengshou Gu, Ruiliang Zhang, Jinxian Shen
p. 1971-1988
PDF
Subodh Kumar Sharma, Ashish Kumar Sharma
p. 1989-2000
PDF
Hui Jin, Xiaoyi Guo, Libin Wang, Dongming Feng
p. 2001-2012
PDF
A. Shahrjerdi, T. Ezzati
p. 2013-2024
PDF
Qing-fei Gao, Zong-lin Wang, Jun Li, Chuang Chen, Hong-yu Jia
p. 2025-2039
PDF
Vibration in transportation engineering
Jan Warczek, Jakub Młyńczak, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
p. 2040-2048
PDF
Mao Ye, Baoxing Cao, Yinpei Pi, Min Ren
p. 2049-2065
PDF
Yao-ming Zhou, Yang Zhao, Zhi-jun Meng
p. 2066-2076
PDF
Flow induced structural vibrations
Ting-wei Ji, Shuai Zhang, Jifa Zhang
p. 2077-2088
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Maciej Kłaczyński
p. 2089-2098
PDF
Cheung-Hwa Hsu, Wu-Chiao Shih, Ha-Hai Vu
p. 2099-2106
PDF
p. 2107-2107
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica