Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 1

February 15, 2020, Pages (1-240), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Sen Zhang, Jian Zhang
p. 1-15
PDF
Huan Peng, Yongjun Hou, Pan Fang, Min Zou
p. 16-32
PDF
Chao Li, Jianfeng Ma, Xuehao Yin, Hongbin Yang
p. 33-47
PDF
Hongsheng Yin, Jinlin Liu, Fanming Zeng
p. 48-66
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Jinbao Zhang, Yongqiang Zhao, Ming Liu, Lingxian Kong
p. 67-82
PDF
Yunfei Ma, Xisheng Jia, Huajun Bai, Guanglong Wang, Guozeng Liu, Chiming Guo
p. 83-97
PDF
Vibration generation and control
Azni N. Wahid, Asan G. A. Muthalif
p. 98-110
PDF
Seismic engineering and applications
Wenliang Huang, Tao Liu, Yan Ge, Han Wang, Liangjian Zhong, Xiaoguang Jin
p. 111-119
PDF
Shanshan Li, Biao Wei, Chaobin Li, Weihao Wang, Yunji Fu
p. 120-130
PDF
Jingxuan Wang, Qiuying Li, Guoqiang Wei
p. 131-144
PDF
Modal analysis and applications
Xuchu Jiang, Feng Jiang
p. 145-155
PDF
Zheng Li, Yu Zhou
p. 156-169
PDF
Vibration in transportation engineering
Lianzi Jiang, Zhongqiu Xie, Yi Huang
p. 170-183
PDF
Yuewei Yu, Leilei Zhao, Changcheng Zhou
p. 184-196
PDF
Flow induced structural vibrations
Chunxu Yang, Rui-He Wang, Laiju Han, Qilong Xue, Lixin Li
p. 197-208
PDF
Li Cao, Wenlei Sun, Jianxing Zhou, Quanwei Cui
p. 209-224
PDF
Shuai Huang, Yuejun Lyu, Yanju Peng
p. 225-238
PDF
Jing Wan, Lei Ma
p. 239-239
PDF
Yao Gang, Yang Yang, Wu Bo, Liu Lianjie, Zhang Liangliang
p. 240-240
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica