Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 7

November 15, 2020, Pages (1548-1730), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Chunjie Han, Ming Guo, Xiangxu Wang, Tie Yan, Guolin Jing
p. 1548-1558
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei
p. 1559-1570
PDF
Weigang Sun, Juncai Xu
p. 1571-1582
PDF
Chenxi Wu, Rong Jiang, Zhonghua Huang, Xin Wu, Zhe Liu
p. 1583-1592
PDF
Vibration generation and control
Hai-Lun Zhou, Xi Chen, Chen-Shuai Zhang
p. 1593-1605
PDF
Seismic engineering and applications
Aijun Chen, Chunhui Su, Junhua Chen, Xianyuan Tang, Zhaoyao Yuan
p. 1606-1617
PDF
Yanting Wang, Lei Wang, Jiwei Zhang, Song Zhang, Zhaoyang Song, Cai Fu, Hang Ding, Liangwen Fang
p. 1618-1628
PDF
Biao Wei, Chaobin Li, Peng Wang, Lizhong Jiang, Teng Wang
p. 1629-1647
PDF
Iau-Teh Wang
p. 1648-1660
PDF
Feifei Wang, Qingyang Ren, Yang Peng, Yong Zhang, Ping Zou, Wanjie Hu, Zeng Ma
p. 1661-1673
PDF
Shuai Huang, Qingjie Qi, Jianzhong Liu, Wengang Liu
p. 1674-1691
PDF
Wei Jing, Shangshang Xing, Yu Song
p. 1692-1704
PDF
Modal analysis and applications
Luyun Chen, Hong Yi
p. 1705-1714
PDF
Vibration in transportation engineering
Xuansheng Cheng, Xiangdong Cai, Bo Liu, Wenting Zhang
p. 1715-1730
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica