Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 6

September 30, 2020, Pages (1266-1547), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shoule Wang, Dan Sun, Hongliang Li
p. 1266-1281
PDF
Yahong Zhang, Wenchao Lu, Gege Liu, Mei Yang
p. 1282-1294
PDF
Wanfu Zhang, Qianlei Gu, Hao Cao, Yingfei Wang, Lu Yin
p. 1295-1308
PDF
Suzzan Abbas Hassan, Tarek Osman, Aly Khattab, Mustafa Arafa, Mohammed Ali Abdelnaby
p. 1309-1325
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ning Liu, Bing Liu, Jiaxin Wei, Cungen Xi
p. 1326-1337
PDF
Zhihua Liang, Jiangtao Cao, Xiaofei Ji, Peng Wei
p. 1338-1356
PDF
Mengchen Shan, Wenyi Liu
p. 1357-1372
PDF
Marcello Morgantini, Raimondo Betti
p. 1373-1398
PDF
Shuo Meng, Jianshe Kang, Kuo Chi, Xupeng Die
p. 1399-1414
PDF
Vibration generation and control
Peiling Wang, Nguyen Van Liem, Jianrun Zhang
p. 1415-1426
PDF
Seismic engineering and applications
Xuansheng Cheng, Xinhai Zhou, Wei Shi
p. 1427-1452
PDF
Zongyao Hu, Nan Jiang, Yuqi Zhang, Yuqing Xia, Chuanbo Zhou
p. 1453-1469
PDF
Vibration in transportation engineering
Aynalem Mekonnen
p. 1470-1480
PDF
Xiaozheng Dang, Liangsheng Zhou, Xiaojun Wei, Yushuai Wang
p. 1481-1494
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Wen-Qian Jing, Hua-Wei Wu, Jin-Quan Nie
p. 1495-1507
PDF
Fractional dynamics and applications
Yuan Qin, Dagang Sun, Zhanlong Li, Yao Wang, Chao Chang, Bao Sun
p. 1508-1518
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Pawel Baginski, Pawel Zych, Grzegorz Zywica
p. 1519-1533
PDF
Tuolei Li, Junli Wang, Shuai Lei, Wensheng Zhang, Zhigui Ren
p. 1534-1546
PDF
Yinhang Ma, Hanyang Jiang, Meiling Dai, Fujun Yang
p. 1547-1547
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica