Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 4

June 30, 2020, Pages (751-992), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Haipeng Zhang, Lihua Yang, Pan Su, Shuyong Liu, Bo Zhao
p. 751-761
PDF
Yong Jin, Tianyang Deng, Zhenglin Liu, Jianhui Zhou
p. 762-772
PDF
Meilong Chen, Shuying Li, Hongliang Li, Siyuan Liu
p. 773-791
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Hongchao Wang, Wenliao Du
p. 792-803
PDF
Hongwei Gao, Xin Wang, Xiaofei Zhao
p. 804-816
PDF
Xueping Ren, Jian Kang, Zhixing Li, Jianguo Wang
p. 817-830
PDF
Seismic engineering and applications
Azer A. Kasimzade, Obaidullah Abrar, Gencay Atmaca, Mehmet Kuruoglu
p. 831-848
PDF
M. X. Bai, X. L. Xu, H. X. Yang, M. Xiong, W. Q. Zhu, Z. P. Liu, C. H. Luo
p. 849-867
PDF
Jinjin Ge, Ying Xu
p. 868-879
PDF
Shangrong Zhang, Fanglan Liu, Jianqiang Xiao, Yuchen Hu, Hairui Deng
p. 880-895
PDF
Modal analysis and applications
Liguo Sun, Yezhuang Xu
p. 896-908
PDF
Yunshan Liu, Feng Shang, Zhuo Xu, Bangchun Wen
p. 909-922
PDF
Vibration in transportation engineering
Qiping Chen, Sheng Kang, Xiangqin Li, Mingming Wu, Jiacheng Wei, Yu Liu
p. 923-932
PDF
Jarosław Goszczak, Grzegorz Mitukiewicz, Bartosz Radzymiński, Andrzej Werner, Tomasz Szydłowski, Damian Batory
p. 933-944
PDF
Ham Vu Cong, Cuong Phung Manh, Dung Tran Quang
p. 945-958
PDF
Flow induced structural vibrations
Shuai Lei, Junli Wang, Tuolei Li, Wensheng Zhang, Zhigui Ren, Hong Cui
p. 959-970
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Piotr Kowalski, Patrycja Łach
p. 971-982
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Gani Balbayev, Arailym Nussibaliyeva, Baurzhan Tultaev, Erlan Dzhunusbekov, Gulsara Yestemessova, Aliya Yelemanova
p. 983-992
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica