Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 6

September 30, 2019, Pages (1510-1771), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Ashish Kumar Sharma, Manoj Kumar Dhiman, Silky Bensal
p. 1510-1518
PDF
Rajasekhara Reddy Mutra, Srinivas J
p. 1519-1532
PDF
Wenjun Yang, Bobo Li, Lei Wang, Huiqun Yuan
p. 1533-1551
PDF
S. Narayan, Sasa Milojevic, Vipul Gupta
p. 1552-1563
PDF
César A. Morales
p. 1564-1573
PDF
Wei Jing, Jingxuan Wang
p. 1574-1586
PDF
Yuanhong Dan, Peng Xu, Wei Zhang, Zhi Tan
p. 1587-1599
PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Hongyun Sun
p. 1600-1612
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Feng Ding, Manyi Qiu, Xuejiao Chen
p. 1613-1621
PDF
Lichen Shi, Zhenya Kang, Haitao Wang, Kun Li
p. 1622-1635
PDF
Fawzi Gougam, Chemseddine Rahmoune, Djamel Benazzouz, Boualem Merainani
p. 1636-1650
PDF
Guoqing An, Kaiyao Song, Rui Li, Huiqin Sun, Hongru Li
p. 1651-1664
PDF
Shutao Zhao, Erxu Wang, Jiawei Hao
p. 1665-1678
PDF
Huiyong Guo, Rong Zhou, Feng Zhang
p. 1679-1693
PDF
Vibration generation and control
Xuchu Jiang, Bin Li, Xinyong Mao, Yili Peng, Wei Jiang, Songping He
p. 1694-1709
PDF
Modal analysis and applications
Jingxiu Ling, Xin Tong, Changsheng Guo, Zhanfu Li
p. 1710-1723
PDF
Vibration in transportation engineering
Yingjie Liu, Dawei Cui
p. 1724-1737
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Xin Wang
p. 1738-1750
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Haikun Yang, Hongxia Pan
p. 1751-1760
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
L. Yuvaraj, S. Jeyanthi, Lenin Babu Mailan Chinnapandi
p. 1761-1771
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica