Journal of Vibroengineering, Vol. 24, Issue 4

June 30, 2022, Pages (615-805), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Sridhar N Shastry, Subrahmanya S Swamy
p. 615-623
PDF
Xiaozhen Li, Kuo Su, Tongjie Li, Liyong Zhang
p. 624-636
PDF
Hanjun Jiang, Fuhao Liu
p. 637-650
PDF
Xin Zhang, Jie Wang, Qiang Wang, Maosen Cao, Emil Manoach
p. 651-665
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Youming Wang, Zhao Xiao, Gongqing Cao
p. 666-678
PDF
Xiaoyun Gong, Zeheng Zhi, Chao Li, Wenliao Du, Tao Wang
p. 679-694
PDF
Seismic engineering and applications
Zhonghu Gao, Weigang Sun
p. 695-713
PDF
Modal analysis and applications
Xu Zhang, Zhaoming Su, Wei Li, Xuejuan Niu, Zituo Wang
p. 714-725
PDF
Vibration in transportation engineering
Zhiyong Yang, Long Wang, Fangtao Liu, Zijian Li
p. 726-744
PDF
Flow induced structural vibrations
Zhaojun Li, Guangzheng Zhang, Fuxiu Liu, Jiaquan Chen
p. 745-764
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Jingtao Lei, Ziheng Chen, Zili Xu
p. 765-778
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Qihang Chen, Juwei Zhang, Bing Li
p. 779-792
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Teng Xu, Yi-Ting Wu, Chun-Ying Lee
p. 793-805
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica