Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 7

November 15, 2021, Pages (1476-1693), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Haiping Wu, Kai Chai
p. 1476-1491
PDF
Maik Wolf, Mathias Rudolph, Olfa Kanoun
p. 1492-1507
PDF
Omar Outassafte, Ahmed Adri, Yassine El Khouddar, Said Rifai, Rhali Benamar
p. 1508-1523
PDF
Ilya Lyan, Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 1524-1534
PDF
Rongrong Peng
p. 1535-1548
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Aleksey Nesterenko, Maxim Nesterenko
p. 1549-1562
PDF
Xiaojiao Gu, Xiaoying Ma
p. 1563-1577
PDF
Xiangdong Ge, Mingyue Yu, Baodong Qiao, Zhongyan An
p. 1578-1590
PDF
Vibration generation and control
Ngoc Pham Van Bach, Quan Dam Hai, Thanh Bui Trung
p. 1591-1601
PDF
Seismic engineering and applications
Yongqing Zeng, Haibo Li, Xiang Xia, Shouchun Deng, Renjie Wu, Xiaohong Liu
p. 1602-1620
PDF
Yongjun Ni, Changshun Hao, Yanzhou Xu
p. 1621-1639
PDF
Ke Man, Xiaoli Liu, Zhifei Song
p. 1640-1651
PDF
Modal analysis and applications
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Ying Li, Biao Zhang
p. 1652-1662
PDF
Vibration in transportation engineering
Yan Zhou, Pengfei Yang, Kai Zhang
p. 1663-1679
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Zhipeng Li, Huajie Zou, Jinghao Li, Hejuan Chen
p. 1680-1693
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica