Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 20

34th International Conference on Vibroengineering in Shanghai, China, October 19-21st, 2018

October 19, 2018, Pages (1-310), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Guo Jie Li, Mu Chai, Xuedong Pang
p. 1-4
PDF
Junjie Zhang
p. 5-10
PDF
Hanping Qiu, Shichao Fan, Xinming Li, Zhiyong Yue, Jungang Zhang, Yaoqi Feng, Xiaohua Liang, Yuhui Dong
p. 11-16
PDF
Qingzhao Zhou, David He, Zhongcheng Wu, Yaping Zhao
p. 17-23
PDF
Guang Qing Lu, Kun Peng Xu, Wen Bin Peng, Minvydas Ragulskis, Bo Wang
p. 24-29
PDF
Fujiang Cui, Xijun Liu, Suxia Zhang, Bing Huo, Anqi Zhou, Ruizhi Shi
p. 30-35
PDF
Vitaly Krupenin
p. 36-40
PDF
Kaihua Lu, Lidong He, Wei Yan
p. 41-46
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mingyue Yu, Pan Xiang, Runze Zhang, Jinglin Wang, Zhang Fei
p. 47-51
PDF
Hongchun Sun, Liang Fang
p. 52-56
PDF
Shuangxi Jing, Qi Liu, Chenxu Luo, Penghui Shi
p. 57-63
PDF
Xu Li, Xueyi Li, Changyou Li, David He
p. 64-69
PDF
Xueyi Li, Xu Li, Yongzhi Qu, David He
p. 70-75
PDF
Guangbin Wang, Yi Wen, Xuejun Li, Yinghang He
p. 76-80
PDF
Vibration generation and control
Li Zhang, Yang Zhao, Juan Xu, Yang Lu
p. 81-86
PDF
Ruiping Wang, Ting Zhang, Yue Yang
p. 87-90
PDF
Fulin Wang, Uichi Nishizawa, Hideki Tanaka, Shigeki Toyama
p. 91-96
PDF
Seismic engineering and applications
Chong Ji, Fuyin Gao, Liangyu Cheng, Ying Liu
p. 97-102
PDF
Modal analysis and applications
Kjell Ahlin
p. 103-107
PDF
Jiayi Gu, Guihuo Luo
p. 108-112
PDF
Vibration in transportation engineering
Xuefeng Suo, Shengjie Jiao, Gangfeng Wang, Haojie Wang, Xiyong Ma
p. 113-119
PDF
Flow induced structural vibrations
Jianhua Zhang, Wuli Chu, Yi Lv
p. 120-127
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Jianfeng Li, Xia Zhao, Chunjing Tao, Run Ji
p. 128-133
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Bang Chen, Xiao’ou Xia, Xiaobo Wang
p. 134-139
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Xu Zhiyun, Liu Chaojun, Peng Weicai
p. 140-145
PDF
Xinming Li, Wenbing Zhang, Guiqian Fang, Jungang Zhang
p. 146-150
PDF
Ming Yuan, Xiaohui Wang, Zhenjun Ding
p. 151-155
PDF
Measurements in engineering
Ke-jian Ouyang, Xiang-wei Yang, Long Zhan, Zhi-long Xie, Jun Huang, Li-hua Xiao
p. 156-160
PDF
Xinjie Shao, Shijian Zhu, Chao Ding, Bin Song
p. 161-166
PDF
Baoyuan Wang, Bing Li, Wenbin Du, Pengfei Zhang
p. 167-172
PDF
Baoyuan Wang, Gang Heng, Hongxiao Chao, Dongying Wang
p. 173-178
PDF
Baoyuan Wang, Gang Heng, Dongying Wang
p. 179-184
PDF
Hongxiao Chao, Qiang Lei, Wenbin Du, Guang Yu Ding, Bo Li, Jingwei Feng
p. 185-190
PDF
Jingcheng Wang, Yanhua Li, Yuquan Wen
p. 191-195
PDF
Zhihong Du, Xinhua Ni, Xiequan Liu, Hongna Cao, Jinfeng Yu, Qiang Xiao
p. 196-201
PDF
Hao Wen, Baolin Hou
p. 202-207
PDF
Xixi Yan, Lei Qiu, Shenfang Yuan
p. 208-212
PDF
Guang-qing Lu, Kun-peng Xu, Wen-bin Peng, Minvydas Ragulskis, Bo Wang
p. 213-218
PDF
Mathematical models in engineering
Fuyin Gao, Chong Ji, Jianyu Wu, Xinghua Li, Yang Yu
p. 219-224
PDF
Fuyin Gao, Chong Ji, Ying Liu, Liangyu Cheng, Yang Yu
p. 225-230
PDF
Jinfeng Yu, Xinhua Ni, Xiequan Liu, Zhihong Du, Da Xu
p. 231-236
PDF
Hao Wang, Zhengminqing Li, Bohan Zhang, Rupeng Zhu
p. 237-241
PDF
Pengfei Zheng, Baolin Hou
p. 242-247
PDF
Dan Bao, Baolin Hou
p. 248-253
PDF
Jie Wang, Shiping He
p. 254-259
PDF
Hui Fang, Weiguo Qiao
p. 260-266
PDF
Ruizhi Shi, Suxia Zhang, Xijun Liu, Fujiang Cui, Anqi Zhou
p. 267-272
PDF
Xudong Kong, Guihuo Luo
p. 273-277
PDF
Xi Kuang, Gui-huo Luo, Fei Wang
p. 278-282
PDF
Wenbin Yu, Beibei Sun, Chuang Li
p. 283-288
PDF
Ze-dong Yang, Guihuo Luo, Han Liu
p. 289-294
PDF
Ze-gao Shi, Gui-huo Luo, Fei Wang
p. 295-300
PDF
Wei Cui, Longfei Chen, Yudong Zhou, Shuqi Li
p. 301-304
PDF
Wanlu Hu, Haibo Chen, Qiang Zhong
p. 305-310
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica