Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 4

18th International Conference “Vibroengineering – 2014” in Guiyang, China, 7-10th November, 2014

November 3, 2014, Pages (1-328), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

H. Kim, K. S. Park, D. H. Hwang
p. 1-5
PDF
Hongxiao Chao, Min Guo, Xiaoya Gao, Xiaojun Shao, Lina Hong
p. 6-10
PDF
Youning Tang, Qian Sun, Zhenbang Lv, Jinhao Qiu
p. 11-16
PDF
Xing Zongyi, Chen Yuejian, Qing Yong
p. 17-22
PDF
Hongjie Yuan, Qian Huang, Fei Wang
p. 23-28
PDF
Zhengminqing Li, Hongshang Chen, Jiansong Chen, Rupeng Zhu
p. 29-33
PDF
Fei Wu, Gui Rong Liu, Guangyao Li, Aiguo Cheng, Zhicheng He
p. 34-39
PDF
Xu Fei, Li Chuanri, Jiang Tongmin, Kjell Ahlin
p. 40-45
PDF
Yan Tingfei, Xiang Shuhong, Shen Zhiqiang, Zhang Jungang, Liu Mo
p. 46-50
PDF
Dongjiang Han, Jinfu Yang, Changting Chen, Changliang Tang, Jiamin Geng
p. 51-56
PDF
Yan Song, Jun Yao, Jingyue Yang
p. 57-62
PDF
Zhou Jie, Yao Jun, Su Quan, Hu Honghua
p. 63-68
PDF
Chen Changting, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Tang Changliang
p. 69-74
PDF
Bin Yang, Li-Bo Cao, Ning Chen, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 75-79
PDF
Song Chao, Zhao Haina, Liu Chuang, Lang Guanqing, Huang Xiaokai
p. 80-85
PDF
Zhang Minjie, Xiang Shuhong
p. 86-90
PDF
Bian Jichao, Fu Zhongguang, Yang Jinfu
p. 91-96
PDF
Ying Wu, Yu Mo, Na Tang, Congxin Shan
p. 97-100
PDF
Qiu Lei, Yuan Shenfang, Liu Bin
p. 101-106
PDF
Xu Chao, Wang Dong
p. 107-112
PDF
Chen Changting, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Tang Changliang
p. 113-118
PDF
Jianshe Kang, Xinghui Zhang, Hongzhi Teng, Jianmin Zhao
p. 119-124
PDF
Yicun Xie, Shichao Fan, Yanjing Yang
p. 125-130
PDF
Linhan Guo, Jianwen Xin, Rui Kang, Yi Yang
p. 131-136
PDF
Le Liu, Xiao-Yang Li, Tong-Min Jiang
p. 137-142
PDF
Xuewen Miao, Guangyao Cai, Tian He
p. 143-148
PDF
Pengke Liu, Xiaojun Shao, Hongxiao Chao, Baoyuan Wang
p. 149-154
PDF
Shuyun Chen, Qiang Chen, Xiaoya Gao, Yingjun Wang
p. 155-159
PDF
Li Sha, Xie Hongsheng, Mei Han
p. 160-163
PDF
Chen Yudi, Wang Yanrong
p. 164-169
PDF
Jianyao Yao, Tao Lin, G. R. Liu, C.-L. Chen
p. 170-175
PDF
Haiping Li, Jianmin Zhao, Xinghui Zhang
p. 176-181
PDF
Mei-Hui Wang, Chuan Lu, Dong Zhou, J. Y. Yao, Xi Liu, Chen Lu
p. 182-187
PDF
Chao Wang, Zili Wang, Jian Ma, Hang Yuan
p. 188-193
PDF
Yu Ding, Jian Ma, Ye Tian
p. 194-199
PDF
Zihan Chen, Hang Yuan
p. 200-205
PDF
Qingzhu Liu, Yujie Cheng
p. 206-210
PDF
Yu Lin Jiang, Yuan Xun Shao
p. 211-216
PDF
Ruifeng Yang, Jianshe Kang, Xinghui Zhang, Haiping Li
p. 217-222
PDF
Hong Mei Liu, Chen Lu, Ji Chang Zhang
p. 223-228
PDF
Shan Jiang, Wei Zhang
p. 229-234
PDF
Dengjiang Wang, Jingjing He, Weifang Zhang
p. 235-240
PDF
Tu Meixia, Lv Chuan, Dong Zhou, Wang Mei-hui
p. 241-246
PDF
Hong Mei Liu, Xuan Wang
p. 247-252
PDF
Tang Changliang, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Chen Changting, Hao Long, Lei Huan
p. 253-258
PDF
Xiankun Zhang, Xiaoyang Li
p. 259-264
PDF
Jingfu Wang, Ruiying Li, Xiang Li, Ning Huang
p. 265-270
PDF
Huo Lin, Fei Simiao, Lv Chuan, Wang Zili
p. 271-276
PDF
Chuanliang Zhang, Wei Dai, Yu Zhao
p. 277-282
PDF
Guangrui Wen, Xiaoni Dong, Henghui Zhang
p. 283-287
PDF
Xiuhong Hao, Hongfei Zhang, Jialei Su
p. 288-293
PDF
Zhiqi Guo, Chuan Lv
p. 294-299
PDF
Wang Zhiling, Yuan Shenfang, Qiu Lei, Liu Bin
p. 300-305
PDF
Tao Xu, Yong Liu, Ailing Pei
p. 306-311
PDF
Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Xinghui Zhang, Zhe Wang
p. 312-317
PDF
H. Kim, D. H. Hwang, S. W. Baek, H. J. Yoo, C. Jang, J. Jin
p. 318-323
PDF
Wang Zhaobing, Qing Xinlin, Liu Zhifang, Wang Yi
p. 324-328
PDF
JVE Journals is rebranding to Extrica

Inspired by innovations from the previous century and the rapid growth during the last years, we are improving for excellence in your publishing experience

Read to know more
JVE Journals
Extrica